TIEDOTE: Maan ystävien kuvaaja hyökkäyksen kohteena Fennovoiman aidan kupeessa

Pyhäjoen Hanhikivenniemelle rakennetun Fennovoiman tietyömaan aidan vieressä keskiviikkona 23.9. kuvannut nainen vedettiin kolmen keltaliivisen miehen toimesta maahan aitalinjan sisäpuolelle ja hänen kasvonsa painettiin hiekkaan. ”Olin shokissa hyökkäyksestä ja minulle laitettiin väkivalloin käsiraudat. Oikean käden rautaa yritettiin kiristää ranteen läpi, mikä aiheutti kipua ja ruhjeita, joiden takia olin useamman päivän työkyvytön. Vain yksi miehistä esitti myöhemmin vartijakortin uhkaavasti puhuen”, nainen kertoo. Hetkeä myöhemmin G4S-yrityksen vartijat yrittävät piilottaa naista paikalle sattuneilta toimittajilta riuhtomalla häntä parakkirakennuksen taakse. Nainen on tehnyt miehistä rikosilmoituksen.

Maan ystävien ydinvoimatoimintaryhmä korostaa, että Fennovoiman työmaa ei edelleenkään ole ydinvoimalatyömaa, lupaprosessi on kesken ja Rosatomin reaktorin tekninen laatu ja ydinjätteen säilyttäminen ovat valtavia epävarmuuksia. Dokumentointi on erityisen tärkeää, kun yritykset tekevät isolla riskillä massiivisia muutostöitä. ”Kansalaisten valvontaa ja tutkivaa mediaa yritetään tämänhetkisessä Suomessa pakottaa hiljaiseksi rakenteellisesti, painostamalla ja tässä tapauksessa myös fyysisen väkivallan avulla. Tällaista kehitystä emme saa hyväksyä,” toteaa Tiina Prittinen Maan ystävistä.

Lisätietoja:
Tiina Prittinen, Maan ystävien ydinvoimatoimintaryhmä, p. 0405548869, tiina.prittinen@maanystavat.fi

Lisätietoja G4S-vartiointiyrityksestä mm.
http://www.hs.fi/kaupunki/a1432175351096

TIEDOTE: Maan ystävät vaatii tukijoille pääsyä suljetulle Hanhikivenniemelle nälkälakossa olevan aktivistin auttamiseksi

Maan ystävät -järjestö vaatii, että Fennovoima sallii humanitaarisen avun toimittamisen ja median pääsyn Pyhäjoen Hanhikivenniemelle, jossa puussa oleva aktivisti on lauantaista lähtien ollut nälkälakossa ilman näkö- ja puheyhteyttä maahan.

Aktivisti on ollut yksin puumajassa tiistaista 15.9. asti, kun poliisi yritti häätää Hanhikivenniemellä huhtikuusta lähtien toimineen protestileirin. Hyökyaalto-verkoston mukaan aktivisti aloitti nälkälakon siksi, että vartiointiliikkeet Arlia ja G4S ovat estäneet yhteyden ottamisen ja tuen toimittamisen hänelle. Verkoston mukaan vartijoilla ei ole puhe- tai näköyhteyttä 20 metrin korkeudella olevaan aktivistiin, eivät he siten voi taata hänen turvallisuuttaan.

”Fennovoiman on lopetettava välittömästi hengenvaarallinen pelinsä Hanhikivenniemellä”, Tiina Prittinen Maan ystävien ydinvoimatoimintaryhmästä toteaa.

Protestileiri jatkaa toimintaansa aidatun alueen ulkopuolella. Maan ystävät järjesti kesäkuussa oman Parempaa virtaa -leirinsä Hanhikivenniemellä, johon sisältyi energia-aiheisia luentoja sekä tempauksia alueen suojelemiseksi valmistelevilta rakennustoimilta.

”Kamppailu Fennovoimaa vastaan jatkuu niin kauan kuin voimalaa yritetään rakentaa. Yhtiöllä on vielä monta estettä edessä: ydinjätteen loppusijoitus on ratkaistava kesään 2016 mennessä, turvallisuusselvitykset ovat olleet tähän saakka puutteellisia ja kotimainen omistajuus saattaa vielä pudota alle vaaditun 60 %”, Prittinen sanoo.

Lisätietoa:
Maan ystävien ydinvoimatoimintaryhmä
Tiina Prittinen
puh. 040 554 8869
tiina.prittinen@maanystavat.fi

Hanhikivenniemen protestileiri
puh. 046 598 1080
hyokyaalto@riseup.net

Fennovoiman hanke haudattava – nyt.

juliste  a3

Mielenosoitus ja toritapahtuma torstaina 6.8.
Demonstration och torgevenemang torsdag 6.8

Kokoontuminen Rautatientorilla klo 11.00,
marssi Senaatintorille lähtee 11.30
Senaatintorilla ohjelmaa klo 17.00 asti
Työssä käyvä, tule ainakin 12-13 välillä torille

Samling på Järnvägstorget i Helsingfors kl 11:00
Demonstrationståget till Senatstorget avgår kl 11:30
Kom minst för lunch på Senatstorget mellan 12-13
På Senatstorget program fram till kl 17:00
Valtioneuvosto aloittaa Fennovoiman ydinvoimalan rakentamisluvan käsittelemisen 6.8. klo 13.00.

Tule mukaan vaatimaan hallitusta hylkäämään vaillinainen hakemus välittömästi ja vihdoin lopettamaan turhan pitkälle venynyt tragikoominen farssi.

Statsrådet påbörjar sin behandling av Fennovoimas byggnadstillstånd 6.8. kl 13:00

Kom med och kräv att regeringen avslår den bristfälliga ansökan omedelbart och äntligen avslutar denna alltför länge utdragna fars. (Svensk text nedan)
Emme hyväksy tappiollisen hankkeen jatkamista julkisilla
varoilla. Fukushiman katastrofin jälkeen yksityiset markkinat ovat hylänneet ydinvoiman liian riskialttiina ja kalliina sijoituskohteena, minkä vuoksi Fennovoiman ydinvoimalahanketta toteutetaan lähes kokonaan julkisen rahan varassa, alkuperäisten lupausten vastaisesti.

Mukana olevat kunnat ja valtion yhtiöt SSAB ja Outukumpu, sekä mahdollinen Fortum tulevat sälyttämään mahdolliset taloudelliset ongelmat lopulta veronmaksajien maksettaviksi. Myöskään Venäjän hyvinvointirahaston osuutta rahoituksessa ei voi pitää reiluna talousvaikeuksissa painivien venäläisten kannalta.

Fennovoiman väite 55% suomalaisomistajuudesta ei ole rehellinen. Luvussa on edelleen mukana nekin yhtiöt, joiden kuuluisi saada tahtonsa mukaisesti irtautua hankkeesta. Todellinen luku saattaa olla
jopa alle 45%. Kunnat on houkuteltu mukaan valheellisilla tiedoilla riskeistä, joten on mahdollista että lähtijöitä tulee vielä lisääkin asian tultua ymmärretyksi.

Hankkeen venäläinen rahoitusosuus on lainoitus mukaan lukien jopa 85%, ja kustannusten kohotessa mahdollisesti tätäkin suurempi, joten on huijausta väittää, ettei hanke olisi täysin Venäjän hallinnoima. Venäjäsuhteista riipuvaisen Fortumin mukaantulo vain syventäisi riippuvuutta. On huvittavaa että pikkuruisen Migritin rahoittamista Venäjältä pidetään huijauksena, mutta venäläisellä luotolla hankkeeseen osallistuvia suomalaisia sähköyhtiöitä pidetään riippumattomina toimijoina.

Fennovoiman hanketta ei voi pitää yhteiskunnan kokonaisedun mukaisena. Yhtiö on menettänyt uskottavuutensa ja luottamuksen jäätyään toistuvasti kiinni viranomaisten, kunnallispoliitikkojen ja kansalaisten vedättämisestä. Valheet alkavat jo periaatepäätöslupahakemuksesta, jossa yhtiö väittää totuuden vastaisesti selvittäneensä jätteen loppusijoituksen ja hallinoivansa tarvitsemaansa maa-aluetta. Yhteydet energiamafian hallinoimaan bulgaarialaiseen konsulttiyhtiöön ei enää edes hämmästytä.

Ydinvoima vaatii ehdottoman luotettavan toimijan, eikä se koskaan ole riskitöntä. Fennovoima on osoittanut ettei se kykene toteuttamaan näin vaativaa hanketta. Niin ympäristön kuin kansantaloudenkin kannalta uusiutuvia ja hajautettua energiantuotantoa tukeva politiikka olisi järkevämpää, kuin tukea ydinvoimaa, joka massiivisena investointina vaatii kestävämpien vaihtoehtojen blokkaamista markkinoilta.

Vaadimme hankkeen hylkäämistä välittömästi.

Kaikille osakkaille on myönnettävä mahdollisuus irtautua
vapaasti hankkeesta.

Työt Hanhikivessä on välittömästi lopetettava ja alue
ennallistettava, siinä määrin kuin se vain enää on mahdollista.

Hankkeen vilpilliseen etenemiseen osalliset viranomaiset, poliitikot ja muut toimijat saatettava vastuuseen tekemisistään.

Maan ystävien ydinvoimatoimintaryhmä
Naiset Rauhan Puolesta
Naiset Atomivoimaa Vastaan
Kärnkraftsfritt Bottenviken (Sverige/Ruotsi)
Luonto-Liitto ry

SVENSKA:

Vi godkänner inte att man fortsätter detta projekt med allmänna medel (skattebetalarpengar). Efter Fukushimakatastrofen har den privata marknaden övergett kärnkraften som ett alltför riskfyllt och dyrt investeringsobjekt, varför man nu, i strid med de ursprungliga löftena, vill förverkliga Fennovoimas kärnkraftsprojekt nästan helt och hållet med skattebetalarpengar.

De kommuner som är med samt de statliga bolagen SSAB och Outokumpu, samt eventuellt Fortum, kommer att låta skattebetalarna stå för lösningen av de ekonomiska problemen. Ej heller kan man betrakta det som rättvist att Ryssland använder medel ur sin välfärdsfond till finansieringen av detta projekt med tanke på att Ryssland kämpar med ekonomiska svårigheter.

Fennovoimas påstående om att det är finskägt till 55% är inte heller korrekt. I denna siffra ingår fortfarande även de bolag som har anmält att de vill ut ur detta projekt. Det verkliga talet kan ligga t.o.m. under 45%. Kommunerna har lockats med genom att ljuga om riskerna, så det är möjligt att ännu flera vill dra sig ur när de har förstått hur det ligger till.

Den ryska andelen av finansieringen, inklusive långivningen, är upp till 85%, och när kostnaderna stiger kan den bli ännu större, så det är oärligt att påstå att projektet inte skulle administreras totalt av Ryssland. Om Fortum, som är beroende av sina kontakter till Ryssland, skulle komma med, skulle detta bara fördjupa beroendet.

Det att man betraktar det ynkligt lilla Migrits ryska finansiering som lurendrejeri ter sig komiskt när man å andra sidan betraktar finska elbolag som deltar i projektet med rysk kredit som oberoende aktörer.

Man kan inte betrakta Fennovoimas projekt såsom varande i enlighet med samhällsnyttan. Företaget har mist sin trovärdighet och tillit efter att upprepade gånger ha blivit fast för att ha lurat myndigheter, kommunalpolitiker och medborgare. Lögnerna började redan med ansökningen om principbeslut, där företaget i strid med sanningen påstår sig ha rett ut frågan om slutförvaring, samt att man skulle ha rätt till det landområde man behöver. Kontakterna med det av energimaffian administrerade bulgariska konsultföretaget förvånar inte ens längre.

Kärnkraft kräver en ovillkorligt pålitlig aktör, och den är aldrig riskfri.

Fennovoima har visat sig vara oförmöget att förverkliga ett såhär krävande projekt. En politik som skulle stöda förnybara och decentraliserade energikällor skulle vara vettigare både ur miljö- och nationalekonomisk synpunkt, än att stöda kärnkraft som i egenskap av ett massivt investeringsobjekt kräver att man blockerar mera hållbara alternativ från marknaden.

Vi kräver att projektet överges omedelbart.

Alla deltagare måste ges en möjlighet att fritt lösgöra sig från projektet.

Arbetena på Hanhikiviudden måste omedelbart avslutas och området restaureras, i den mån detta mera kan genomföras.

De myndigheter, politiker och andra aktörer som har deltagit i det oärliga framskridandet av projektet skall ställas till svars för sina handlingar.

Jordens Vänners kärnaktionsgrupp
Kvinnor för Fred
Kvinnor mot Kärnkraft
Kärnkraftsfritt Bottenviken (Sverige)
Luonto-Liitto ry

Följande Facebook-communities stöder demonstationen samt
konsumentbojkotter resp. medborgar- och aktieägardemonstrationer mot
Fennovoimas ägare och finansiärer:

Seuraavat Facebook-yhteisöt tukevat mielenosoitusta sekä kuluttaja-boikotteja ja kansalais- ja osakkeenomistaja-mielenilmauksia Fennovoiman osakkaita ja rahoittajia vastaan.

Following facebook-societys support the demonstration and consumer boycotts and citizen/shareholder-
protests against Fennovoima- shareholders and finacers.

Omistajat pois Fennovoimasta
https://www.facebook.com/Tykkaa.omistajat.pois.Fennovoimasta

Fennovoimasta edelleen neuvotteleva Fortum:
Eroa Fortumista
https://www.facebook.com/eroafortumista
Fortum på svenska:
https://www.facebook.com/FortumFennovoima.atomkraft.NejTack

Helsingin ja Vantaan kaupunkien omistama Vantaan Energia pois Fennovoimasta:
https://www.facebook.com/HelsinginVantaanEnergia.UlosFennovoimaTVOydinvoima

Turku Energia pois Fennovoimasta:
https://www.facebook.com/pages/Boikotoin-Turkua-ja-Turku-Energiaa-Ei-Rosatom-Fennovoimalle/231275853702923

Lahti Energia pois Fennovoimasta:
https://www.facebook.com/pages/Lahti-Energia-pois-ydinvoimasta-Lahden-talouden-ja-palvelujen-puolesta/134928193344479

Rauman Energia pois Fennovoimasta:
https://www.facebook.com/pages/Rauman-Energia-pois-ydinvoimasta-Rauman-talouden-ja-palvelujen-puolesta/1439002269669440

Oulu pois Fennvoimasta (omistaja Oulun Energia perustettevan bulvaaniyhtiö Huoltovoiman kautta)
https://www.facebook.com/OuluPoisYdinvoimasta.Fennovoima.TVO

Outokumpu, SSAB-Ruukki
https://www.facebook.com/FennoBoycottOutokumpuBolidenTalvivaaraRautaruukki

Keravan Energia pois Fennovoimasta:
https://www.facebook.com/pages/Keravan-Energia-pois-ydinvoimasta-Keravan-talouden-ja-palvelujen-puolesta/735606149793614

Kouvolan KSS pois Fennovoimasta
https://www.facebook.com/pages/KSS-Energia-pois-ydinvoimasta-Kouvolan-talouden-ja-palvelujen-puolesta/656189204417505

Porvoon Energia pois Fennovoimasta
https://www.facebook.com/pages/Porvoon-Energia-pois-ydinvoimasta-Porvoon-talouden-ja-palvelujen-puolesta/257469974425553

Myllyn Paras ulos Fennovoimasta:
https://www.facebook.com/pages/Myllyn-Paras-ulos-Fennovoiman-ydinvoimasta/133410220081679

sekä vastaavat sivut vaatien muiden osakkaina olevian kuntien kuten Mäntsälän, Haminan, Raahen, Pyhäjoen, Imatran, Parikkalan, Äänekosken, Lapuan, Lempäälän, Haapajärven, Jämsän, Kihniön, Keuruun, Kruunupyyn, Naantalin, Nurmijärven, Pietarsaaren, Rautjärven, Ruokolahden, Valkeakosken, Vetelin, Alajärven, Seinäjoen, Sipoon ja Tornion luopumista Fennovoimasta. Lisäksi luopuneita osakkaita kuten Valio, K-Ryhmä tai Uusikaarlepyy kannustaneet sivut vaativat myös osakkaiden oikeutta luopua epärehellisesti myydystä Fennovoimasta ilman velvoitteita.

likaså motsvarande sidor som kräver att övriga kommuner som är delägare, såsom Mäntsälä, Fredrikshamn, Brahestad, Pyhäjoki, Imatra, Parikkala, Äänekoski, Lappo, Lempäälä, Haapajärvi, Jämsä, Kihniö, Keuruu, Kronoby, Nådendal, Nurmijärvi, Jakobstad, Rautjärvi,
Ruokolahti, Valkeakoski, Veteli, Alajärvi, Seinäjoki, Sibboo och Torneå ska gå ut ur Fennovoima.

Dessutom kräver de sidor som har sporrat Valio, K-gruppen, och Nykarleby att gå ur Fennovoima, att aktieägarna ska ha rätt att lämna det oärligt sålda Fennovoima utan förpliktelser.

Tiedote: Mielenilmaus Fortumin tiedotustilaisuudessa

Tiedote 17.7.2015
Vapaa julkaistavaksi heti

Kymmenkunta mielenosoittajaa vierailee parhaillaan Fortumin
tiedotustilaisuudessa  vaatien, että yhtiö ei lähde mukaan Fennovoiman
ydinvoimalahankkeeseen ja että yhtiö vetäytyy ylipäätään ydinvoimasta.
Mielenosoittajat korostavat, että Fennovoiman hankkeen tosiasiallinen
omistajuus piti olla selvillä jo 30.6.2015, eikä Fortumilla siten ole
enää asiaa hankkeeseen.

Mielenosoittajien mukaan Fennovoiman hankkeesta on tullut maineriski
omistajille, mikä on näkynyt hankkeen viimeaikaisessa mediahuomiossa.
S-ryhmän ja Atrian tapaan useat osakkaat ovat jättäneet hankkeen jo ajat
sitten ja moni, kuten Valio, Kestra, Kuopion Energia, Uusikaarlepyy,
pyrkii osuudestaan edelleen eroon. Osakkeita ei saada myytyä, koska
harva haluaa olla enää mukana.

Fennovoiman hankkeen vastustajat painottavat, että on lukemattomia
syitä, miksi tähän ydinvoimalahankkeeseen ei kannata lähteä. Fennovoima
on toiminut Hanhikivenniemellä lain rajamailla ja tämä ylittää kaiken
oikeudentajun. Yhtiö on kiirehtinyt niin kutsuttuja valmistelevia töitä,
kuten metsän hakkuuta, alueen aitaamista sekä teiden ja
vierailukeskuksen rakentamista, jo ennen kuin ydinvoimalahankkeella on
edes edellytyksiä toteutua. Suurin osa töistä on tehty ilman, että
varsinaiset luvat ovat olleet lainvoimaisia. Esimerkiksi vuonna 2010
Fennovoima väitti valtioneuvostolle toimittamassaan hakemuksessa, että
yhtiöllä on hallinnassa tarvittava yhtenäinen maa-alue, mitä sillä
todellisuudessa ei edelleenkään ole.

Fennovoiman turvallisuusasiat ja tekninen osaaminen eivät myöskään
herätä  luottamusta. Stukin antamien lausuntojen mukaan yhtiöltä
vaaditaan lisää ydinenergiaosaamista.  Suunniteltu ydinvoimala olisi
Olkiluoto 3:n tapaan prototyyppi, mikä luo lisää turvallisuuspaineita ja
uhkaa kasvattaa kustannuksia. Sen referenssilaitoksissa Intiassa ja
Venäjällä on ollut suuria teknisiä ongelmia. Hetki sitten uutisoitiin
onnettomuudesta Venäjällä Sosnovyi Borissa, ja Intian Kudankulamin
laitos on teknisistä syistä ollut pysähdyksissä ehkä useammin kuin
mikään muu voimala maailmassa.

Muualla Euroopassa on jo siirrytty ydinvoiman jälkeiseen aikaan, mikä ei
lisää tämän energiamuodon kannattavuutta Suomessakaan. Missään muualla
länsimaissa ei rakenneta uusia voimaloita ja Ruotsissa, Saksassa ja
Sveitsissä ajetaan ydinvoimaloita alas. Ydinjätteiden loppusijoituksen
ongelmaa ei olla onnistuttu ratkaisemaan missään päin maailmaa.
Tanskassa taas on menestyksellisesti panostettu tuulivoimaan.

Kriittinen ydinvoimapolitiikka ja korkeat turvallisuusmääräykset tekevät
ydinvoimasta järjettömän kallista. Tämän mielettömän ja tuhoon tuomitun
hankkeen kustantavat pääasiassa suomalaiset ja venäläiset veronmaksajat.
Samaan aikaan suurin osa suomalaisista vastustaa ydinvoimaa,
muistuttavat mielenosoitukseen osallistujat.

Hyökyaalto –verkosto
Maan ystävien ydinvoimatoiminta -ryhmä

Lähteitä:

Oulu-lehti, Ydinvoimaloiden purkaminen ja jätteen loppusijoitus – esimerkkejä ikuisuus visiirissä

Kainuun Sanomat, Stuk vaatii vielä lisää osaamista

Helsingin sanomat, Hanhikivi 1:n referenssilaitoksessa onnettomuus Venäjällä

Helsingin Sanomat, Rosatomin Intia-hankkeen pitäisi herättää huolta Suomessa

Olli Tammilehto: Ydinhulluuden torjuntaa pyhällä joella

Kävelen aamulla kello neljä epätasaista ja kapeaa sepelitietä. Ympärillä levittäytyy hirvittävä hävitys: laaja metsäalue on raiskattu. Sataa ja tuulee. Vaikka olen pukenut päälleni kaikki mukaan ottamani vaatteet, palelen. Aamiaiseksi olen syönyt vain muutaman palan kuivattuja hedelmiä. Uudet kumisaappaani hiertävät nilkkaa. Silti olen tyytyväinen, että olen liikkeellä.

Tämä on toinen päiväni leirillä, jossa vastustetaan Pyhäjoelle suunniteltua ydinvoimalaa. Eilisillan kokouksessa päätettiin aamun aktioista. Olin hämmästynyt, kuinka valmiita ihmiset olivat toimintaan. Ketään ei tuntunut häiritsevän se, että aamulla oli herättävä kolmen aikaan. Puhekierroksella lähes kaikki nuoret aktivistit ilmoittivat lähtevänsä mukaan. Myös kolme isoäiti-ikäistä ydinvoimanvastustajaa aikoi osallistua. Itse sanoin olevani epävarma, heräänkö noin aikaisin. Varsinaista herätystä en tosiaankaan telttaani kuullut, mutta heräsin kuitenkin vähän muiden lähdön jälkeen.

Kahvila Kauha

Tulen risteykseen, jossa oikealle ja vasemmalle levittäytyy valtatien levyinen sepelitie. Yritän mennä oikealle, mutta vartija estää kulkuni. Käännyn vasemmalle. Sielläkin on vartijoita, mutta he eivät puutu liikkumiseeni. Ensimmäisen kaivinkoneen ympärillä on joukko aktivisteja. Yksi ihminen on kahliutunut koneeseen. Toinen istuu koneen varren päällä. Kaivurin kuljettaja ajaa paikalle. Juttelen hänen kanssaan. Kuljettaja toteaa rauhallisesti, että tästäkin taitaa tulla vapaapäivä.

Vähän matkan päässä on siltatyömaa ja sen edessä toinen kaivuri. Sielläkin nuori nainen istuu koneen varren päällä. Toinen on auttamassa kaivurin vieressä. Aktivistit kertovat katselleensa ympärillä levittäytyvää tuhoa ja paikalla möyriviä koneita ja ihmetelleensä, kuinka hiilidioksidivapaata ydinvoima oikeastaan on.

Poliisiauto tulee paikalle, mutta ajaa ohi. On jäätävän kylmä. Päätän lähteä liikkeelle. Vartija yrittää taas estää kulkuni risteyksen oikealle puolella olevalle työmaalle. Laskeudun tien jyrkkää penkkaa pitkin entiseen metsään ja kiipeän sieltä vähän etäämpänä uudelleen tielle. Siellä on useita aktivisteja eivätkä vartijat yritä estää liikkumistani. Naiset Rauhan Puolesta -aktiivi Lea Launokari ja ruotsalainen veteraaniaktivisti My ovat perustaneet yhteen kaivinkoneeseen kahvila Kauhan. He tarjoavat meille ja vartijoille kahvia ja keltakakkua (= yellowcake = uraanimalmista tehty rikaste). My kutsuu minut viereensä. Keskustelemme Suomen ja Ruotsin ydinvoimanvastaisista liikkeistä. Lähdemme välillä juoksemaan lämpimiksemme. Joka kerta, kun lähestymme työmaan ainoaa valmista rakennusta, isoa sähkökeskusta, vartijat ryntäävät paikalle, mutta vetäytyvät heti kun vaihdamme suuntaa.

Nyt on pakko lähteä lämmittelemään. Onneksi lähellä työmaata on yksi aktivistien käyttöönsä saamista mökeistä. Kaksi ihmistä on siellä lämmittelemässä ja kuivaamassa vaatteitaan. Pari leiriläistä nukkuu sikeästi. Aurinkopaneeli lataa kännyköiden ja läppäreiden akkuja. Teen pinon voileipiä ja täytän löytämäni muovipullot kaivovedellä.

Poliisi pelastaa tihutyöt

Lähden takaisin työmaalle. Nyt myös My on tullut estämään kahlehditun kaivinkoneen työskentelyä. Annan vesipullon ja voileipäpaketin koneen päällä oleville aktivisteille. Kun olen ehtinyt siltatyömaan lähellä olevan kaivinkoneen luo, kaksi poliisiautoa ajaa paikalle. Niiden välissä kulkee talonmaalauksessa käytetty nosturiauto. Autot ajavat ohi. Ne ilmeisesti hakevat työmaan toiselta laidalta aktivistien poistamiseen tarvittavan lavan.

Poliisit palaavat ja pysähtyvät kahlehditun kaivinkoneen luo. Lähden kävelemään sinnepäin. Joukko poliiseja pyörii hermostuneena koneen ympärillä pistoolit vyöllään. He yrittävät estää tuloni. Vetoan siihen, että olen toimittaja eikä heillä ole oikeutta estää työtäni. Poliisit vetoavat ampumavälikohtauksiin, joissa toimittajat on aidattava etäälle tapahtumapaikasta. En ole vakuuttunut siitä, että näitä tilanteita voidaan rinnastaa. Lopulta he antavat minun jatkaa kulkuani.

My on asettunut makaamaan kaivurin alle. Poliisit vetävät häntä jaloista. My ei vaikeroi, mutta tilanne näyttää pahalta. Minä ja muut koneen ympärillä liikkuvat aktivistit kuvaamme ja varoitamme poliisia väkivaltaisista otteista. Lopulta poliisit retuuttavat Myn poliisiauton takakoppiin.

Poliisit kuulustelevat kahliutunutta nuorta naista. Kun avainta ei löydy, he hakevat isokokoiset pihdit. Tilanne näyttää taas pahalta. Poliisit saavat kuitenkin lukon lenkin poikki aiheuttaen vain muutaman mustelman. Seuraavaksi valtion väkivaltakoneiston edustajat astuvat nostolavalle ja saavat sieltä käsin riuhdottua koneen päällä olevan aktivistin irti tuhovälineestä. Myös tapahtumaa pelkästään kuvaamaan tullut ihminen pidätetään. Hän oli erehtynyt nousemaan kaivurin telaketjun päälle.

Iltakokouksessa useimmat ovat hyvin väsyneitä nukuttuaan yöllä vain muutaman tunnin. Sen sijaan pari putkasta juuri vapautunutta aktivistia puhkuu intoa. He ovat saaneet nukkua kunnolla valtion suojissa. He päättävät muutaman muun kanssa lähteä myös seuraavana aamuna jarruttamaan tuhotyön etenemistä.

Lannistustyömaa

Aamulla tuuli on heikentynyt, ja sade on lakannut. Lehtokerttu laulaa kauniisti telttani luona. Rantametsä on rehevä ja lajisto rikasta, vaikka olemme Pohjois-Pohjanmaalla. Ranta ja aava ulappa ovat sanomattoman kauniita. Vanhat mökit sekä ajan patinoimat aitat ja ulkopöydät kertovat, että paikkaa on rakastettu sukupolvien ajan. Tämän kaiken hävittäminen ja muuttaminen Rosatomin ydinvoimasatamaksi tuntuu kauhealta.

Tutustun moskovalaiseen ydinvoima-aktivistiin ja toimittajaan Andrej Ozharovskiin. Hän on ydinvoimainsinööri, joka auttaa monia eri puolilla Venäjää toimivia ydinvoimanvastaisia ryhmiä. Ydinvoima-alueen raivaus ennen tarvittavia lupia on hänen mukaansa tyypillistä Rosatomin taktiikkaa, jolla yritetään lannistaa hankkeen vastustajat. Hän ihmettelee suomalaista valtaeliittiä, joka epäonnistuneen Olkiluoto-3:n jälkeen on mennyt uudelleen halpaan ja hyväksynyt taas prototyyppireaktorin rakentamisen: Rosatomin Pyhäjoelle kaavailemaa reaktoria ei ole koskaan rakennettu minnekään.

Menemme tutustumaan lähellä sijaitsevaan Hanhikiveen, josta alue on saanut nimensä. Joidenkin historian tutkijoiden mukaan se on Venäjän ja Ruotsin vuonna 1323 solmiman Pähkinäsaaren rauhan rajapyykki. Rosatomin Hanhikivi 1:ksi ristimä voimala sijaitsisi Ruotsin puolella silloista rajaa. Tuolloin tämän kookkaan kiven järkäleen ympärillä lainehti meri. Mietimme Andrein kanssa, mitä maan kohoaminen vaikuttaa ydinvoimalan ja mahdollisen tulevan ydinjätevaraston turvallisuuteen.

Sallittu rikos

Yhdestä mökistä on muodostunut leirin keskipiste. Siellä järjestetään pieniä palavereja, tehdään toimistotöitä ja kokataan. Siellä syödessä ja muuten vain istuskellessa tutustun useisiin älykkäisiin ja monitaitoisiin nuoriin ihmisiin, joille monet eri puolilla Eurooppaa käytävät kamppailut ovat tuttuja. He ovat konfliktitilanteissa oppineet yhteiskunnasta enemmän kuin vuosia sosiologian ja politologian kursseilla istuneet.

Iltapäivällä alkaa mökkiin kantautua tietoja tämän päivän tapahtumista työmaalla. Yksi aktivisteista oli ollut jarruttamassa Rosatomin satama-aidan rakentamista. Vähän päästä tehtiin räjäytyksiä aidan ankkuroimiseksi kallioon. Hän oli halunnut omalla ruumillaan estää räjäytystöitä. Siksi hän oli kiivennyt tulevan aidan ulkopuolella lähellä työmaata kasvaneeseen puuhun. Vartijat hermostuivat moisesta tempusta, piirittivät puun ja alkoivat huudella aktivistille. Yksi heistä kävi hakemassa käsisahan. Saha kiersi kädestä käteen. Lopulta löytyi kyllin hullu ihminen, joka alkoi sahata puuta. Lähellä olevasta autosta poliisit katselivat näytelmää eivätkä tehneet mitään. Puu alkoi kaatua, ja aktivistin vakava loukkaantuminen tai jopa hengenlähtö oli lähellä. Onneksi nuori mies oli kyllin notkea ja onnistui ajoissa hyppäämään vieressä olevaan puuhun. Kun aktivisti oli takaisin maan kamaralla, poliisit tulivat ulos autostaan ja kysyivät, halusiko tämä tehdä rikosilmoituksen sahaajasta. He eivät kuitenkaan pidättäneet itse teossa tavattua rikollista. Sen sijaan poliisit ottivat aktivistin kiinni.

Megamielettömyys

Kohta meille selviää, että aamulla työmaalle lähteneistä aktivisteista yksi on kadonnut. Kyse on nuoresta saksalaisesta naisesta, Silkestä. Pelkään, että hänelle on sattunut jotain ikävää. Silken tunteva nuori mies luottaa häneen: nainen on kokenut metsäaktivisti ja megaprojektien vastustaja. Hän on ollut satojen muiden ihmisten kanssa estämässä Kölnin ja Hollannin rajan välissä sijaitsevan Hambachin metsän tuhoamista. Tätä Keski-Euroopassa ainutlaatuista vanhaa metsää ollaan tuhoamassa, koska sen alla on ruskohiiltä. Hiili olisi ilman muuta jätettävä maahan, jos ilmastokatastrofi halutaan estää.

Pöydän ääressä istuu italialainen nainen. Hänellä myös on paljon kokemuksia mielettömien megaprojektien torjunnasta. En pysty keskustelemaan hänen kanssaan syvällisesti, koska en osaa italiaa ja hänen englantinsa ei ole kovin hyvä. Selviää kuitenkin, että yhdessä suhteessa hän pitää leiriämme parempana kuin vastaavia italialaisia: naiset ovat keskeisessä asemassa leirin organisoinnissa eikä seksismiä esiinny.

Mielettömät megaprojektit ja niiden vastustus on toistuva teema leirillä ja asia, joka yhdistää eri puolilta maailmaa saapuneita ihmisiä. Maan ystävien puheenjohtaja Angi Mauranen alustaa niistä iltapäivällä. Megaprojekteja ovat esimerkiksi isot liikennehankkeet, suuret voimalat ja padot sekä kaivokset. Niille on tyypillistä se, että ne ovat kokonaisuutta ajatellen taloudellisesti järjettömiä yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyöhankkeita, joissa voitot yksityistetään ja riskit sosialisoidaan. Projektien etenemisen takaa se, että ne ovat jonkun tai joidenkin korkealle kiivenneiden maanisten johtajien lempilapsia ja osa niitä ajavista ihmisistä on vuoroin yhtiöiden, vuoroin valtiollisen sektorin palveluksessa. Hankkeiden toteuttaminen edellyttää yksityisten ihmisten omaisuuden pakkolunastusta. Kansalaisten kuuleminen on pelkkää teatteria, ja projekteja myydään ihmisille tyhjillä työllistämislupauksilla.

Seuraava päivä valkenee aurinkoisena ja lämpimänä. Nyt voimme istuskella ulkosalla. Myöhään aamupäivällä poliisit tuovat Silken leirin portille. Hän on ollut poliisiasemalla lähes vuorokauden, koska saksalaisen henkilöllisyyttä ei voitu varmistaa. Kun näytämme Silken makuupaikasta löytynyttä henkilöllisyystodistusta, hän pääsee vapaaksi.

Leirin portti onkin leirin puoleensavetävin paikka. Se sijaitsee mökkialueelle vievän kärrypolun alussa. Portin luona palaa nuotio yötä päivää. Nuotion ääressä istutaan ja jutellaan kaikesta maan ja taivaan välillä. Yksi nuotiopiiriläisistä on nuori yhdysvaltalainen nainen, Susan. Hän on tullut Suomeen poikaystävänsä perässä. Susan on saanut kipinän suoraan kansalaistoimintaan, kun syksyllä 2011 hänenkin kotikaupunkinsa liittyi niiden yli 600 yhdysvaltalaisen paikkakunnan joukkoon, joiden keskeinen aukio vallattiin. Hän haluaa kovasti oppia kansalaistoiminnassa tarvittavia taitoja. Se on yksi syy, miksi hän on tullut leirille.

Moskovan terveiset

Vähän Silken luovuttamisen jälkeen portille tulee maastoauto, josta astuu ulos kolme miestä. Selviää, että he kuuluvat Rosatomin henkilökuntaan. He haluavat kuvata meitä, mistä useimmat eivät ole mielissään. Yksi miehistä asuu Kouvolassa, kaksi muuta Moskovassa. Kun kysyn, ovatko he töissä täällä, he vastaavat olevansa vain käymässä ja katselemassa paikkoja. Tiedustelen myös, eikö heidänkin mielestään tällaisen poikkeuksellisen kauniin paikan tuhoaminen ole mieletöntä. Toinen moskovalaisista vastaa, etteivät he päätä näistä asioista. Päätökset tekevät ne, joilla on paljon suurempi palkka kuin heillä. Kun selviää, ettemme pidä valokuvaamisesta, hän kysyy, olemmeko täällä laittomasti. Kerron, että meidän mielestämme Rosatom ja Fennovoima toimivat laittomasti, kun tuhoavat Hanhikivenniemeä, vaikka tarvittavat luvat puuttuvat.

Alueella kaikki haisee enemmän Ros- kuin Fennoatomilta. Kirkonkylällä sijaitsevan Fennovoiman toimiston ikkunassakin on Rosatomin näyttely, jossa runollisin sanakääntein kerrotaan ydinvoimalaosien valmistuksesta. Siellä pyörii myös Rosatomin propagandavideo.

Myöhemmin istun mökin lähellä ja lopettelen ruokailua. Paikalle tulee joukko uusia ihmisiä, joista yksi on pyhäjokelainen. Hän sanoo todennäköisesti enemmistön kuntalaisista vastustavan ydinvoimalaa mutta pelkäävän leimautumista. Pienen maalaiskunnan monet vaikutusvaltaiset tahot ovat asettuneen tukemaan hanketta. He ajattelevat rahaa. Yhden aktivistin mukaan paikalliset lestadiolaisjohtajat kannattavat ydinvoimalaa. He estävät seurakuntalaistensa ydinvoimanvastaisten näkemysten julkitulon.

Lohikäärme perääntyy

Kahden mökin välissä olevalla hiekkarannalla Sam ja Katah rakentavat koivun oksista ja kuusen havuista isoa lohikäärmettä. Lohikäärme nousee merestä, mutta kääntyy takaisin. Juhannusaattona lohikäärme on määrä polttaa.

Sam ja Katah ovat kanadalaisia taiteilijoita, jotka ovat pitkään kiertäneet maailmaa ja toteuttaneet projekteja, joissa teatteri yhdistyy muihin taiteisiin. He haluavat antaa oman panoksensa leirille, sillä he ovat myös aktivisteja. He ovat olleet mukana liikkeessä, joka onnistui pysäyttämään Quebecin ainoan ydinvoimalan, kaksi reaktoria käsittävän Gentillyn laitoksen paljon ennen sen suunnitellun käyttöiän päättymistä.

Gentillyn kohtalo ei ole poikkeuksellinen. Kun valmistelin leirillä pitämääni alustusta, minulle selvisi, että itse asiassa suurin osa ydinvoimalaprojekteista on epäonnistunut: ne on lopetettu jo suunnitteluvaiheessa, rakentaminen on aloitettu mutta jätetty kesken, valmiita ydinvoimaloita ei ole koskaan käynnistetty, ydinvoimalat ovat toimineet niin huonosti, että niitä on täytynyt seisottaa vuoden tai kauemmin tai sitten ydinvoimalat on täytynyt ottaa enneaikaisesti pois käytöstä.

Hanhikivenniemellä etenevä tuho surettaa ja masentaa. Mutta vielä on toivoa. Atomienergian historia osoittaa, että on hyvät mahdollisuudet estää radioaktiivisten myrkkyjen tuotanto. Luonto palaa aikanaan ainakin jossain muodossa. Atomimiesten rakennelmille voi keksiä parempaa käyttöä. Krimillä keskeneräisen ydinvoimalan raunioilla järjestetään nykyisin rockkonsertteja.

Olli Tammilehto

Kirjoittaja on  kirjailija ja tutkija, joka vieraili Parempaa virtaa -leirillä ja Joukkovoima vastaan ydinvoima -leirillä kesäkuun alkupuolella.

Hyökyaalto-verkosto kutsuu joka iikan protestileirille Hanhikivenniemelle

TOIMINTAKUTSU: heinäkuu lähenee, häätöuhka kasvaa – väkeä Hanhikivenniemelle niinku olis’ jo!

kutsu-400x300

Fennovoima-Rosatomin ydinvoimalaprojekti elää nyt kovin kriittisiä hetkiä. Fennovoiman tulee luovuttaa alueen avaimet – symboliset ja konkreettiset – Rosatomin haltuun 1.heinäkuuta alkaen. Rosatom kuitenkin haluaa – kuten sovittu on – tonttinsa ilman hankalia kylkiäisiä.

Edellytykset häädölle poliisin avustuksella ovat kuitenkin yhä kovin vaiheessa. Alueella yhä maita mökkeineen hallussapitäville on Fennovoiman toimesta toimitettu tiedote, jonka mukaan viimeisetkin mökinavaimet tulisi luovuttaa yhtiölle viimeistään perjantaina 26.kesäkuuta. Mikäli näin ei tapahdu, siirtyy asia Fennovoiman mukaan ulosottoviranomaisille. Sen jälkeen jää nähtäväksi, miten ja millaisella aikataululla ulosottopuoli ja poliisitoimi käytännön asioista keskenään virka-apukeskustelevat ja valtuuksiaan toisiinsa limittävät.

Nyt on siis yhdestoista hetki kaapata teltat kainaloon ja suunnata katse kohti Hanhikiveä! Kaikki toivotetaan tervetulleiksi kesän poliittisesti kuumimmalle biitsille! Häätöuhan kasvaessa päivä päivältä mitä likemmäs kuun taitetta tullaan on ensiarvoisen tärkeää varmistaa, että Hanhikivenniemi kuhisee mitä erilaisinta väkeä.

Hyökyaalto -verkoston ylläpitämä protestileiri tarjoaa puitteet ja kahvipuut majoittujille, mutta Hanhikivenniemi on pelkkää leiriä laajempikin maa-alue. Paikalle voi saapua avoimin mielin ja vapain suunnitelmin – metsää, rantaviivaa, autiomökkiä ja mahdollisuuksien horisonttia mitä erilaisimmille toiminnoille piisaa kuin matkailumainoksessa konsanaan. Olit sitten ympäristöaktivismin vanha arpinen veteraani tai utelias ensikertalainen – olet mitä tervetullein. Fennovoiman voimalahankkeen elinkelvottomuuden esiintuominen ja hankkeen käytännön kritisointi on jokaisen oikeus.

Niille, joille paikalle saapuminen on syystä tai toisesta mahdotonta, muistutettakoon Helsingissä 30.kesäkuuta marssivasta mielenosoituksesta.

PS. reittiohjeita kartta-gps:nsä naputteleville vinkattakoon mahdollisuudesta kysellä tarkempia reittiohjeita suoraan leiriväen suunnalta. Esimerkiksi Googlen karttapalvelussa kun “Hanhikivi” sekä “Hanhikivenniemi” ovat näemmä siirtyneet Salmisaarenrantaan Helsinkiin.

 

Lähde: http://hyokyaalto.net/2015/06/24/toimintakutsu-heinakuu-lahenee-haatouhka-kasvaa-vakea-hanhikivenniemelle-niinku-olis-jo/

Andrey Ozharovskyn ja Olli Tammilehdon esitysten diat nyt ladattavissa Parempaa virtaa -leirin blogissa

Andrey Ozharovskyn ja Olli Tammilehdon esitysten diat nyt ladattavissa Parempaa virtaa -leirin blogissa

Leirin aikana kuultiin useita luentoja ydinvoimasta ja uusiutuvasta energiasta. Osa luentojen ja työpajojen materiaaleista on nyt ladattavissa blogistamme.

 
Andrey Ozharovsky: Building New Chernobyls / Uusi Tsernobyl rakenteilla
(Linkki avautuu slideshare.net:iin jossa diat voi joko ladata koneelle tai lukea netin kautta.)

 
Olli Tammilehto:

Ympäristökatastrofi vai yhteiskunnallinen muutos  (PDF-tiedosto 2,3 MB)

Pysäytetyt ydinvoimalahankkeet (PDF-tiedosto 1,2 MB)

Ydinvoima ja ilmastonmuutos (PDF-tiedosto 700,9 kB)

 

Tunnelmia Parempaa virtaa -leiriltä Maan ystävien blogissa

Tunnelmia Parempaa virtaa -leiriltä Maan ystävien blogissa:

”Toissa yönä matkasin takaisin kotiin Hanhikivenniemeltä Pyhäjoelta. Olin viisi päivää leirillä, jossa monet ovat olleet useita viikkoja, kuukausiakin. Bussin ikkunasta auringonlaskua katsellessani mietin sekä Fennovoiman hankkeen että aktivistien motiiveja ja julkisuuskuvaa. Mediassa monet julkaisevat uutisiaan sävyllä, jotka saattavat vahvistaa erittäin kriittisiä mielikuvia aktivistien toiminnasta…”

Lue lisää: Pirjo Apell: Fennovoiman pysäyttämiseksi tarvitaan kaikkia vaikutuskanavia. Maan ystävien blogi 19.6.2015

 

TIEDOTE: Parempaa virtaa -leiri Hanhikivenniemellä päättyi, mutta taistelu Fennovoimaa vastaan jatkuu

TIEDOTE: Parempaa virtaa -leiri Hanhikivenniemellä päättyi, mutta taistelu Fennovoimaa vastaan jatkuu

Tiedote 24.6.2015

Vapaa julkaistavaksi heti

Maan ystävät ry

Parempaa virtaa -leiri Hanhikivenniemellä päättyi, mutta taistelu Fennovoimaa vastaan jatkuuKahden viikon aikana (8.-21.6.) Hanhikivenniemen protestileireillä kävi noin 60 osallistujaa. Maan ystävät ry:n ja Naiset Rauhan Puolesta -liikkeen järjestämän Parempaa virtaa -leirin lisäksi alueella oli samaan aikaan Hyökyaalto-verkoston Joukkovoima vastaan ydinvoima -leiri. Paikalla oli ihmisiä ympäri Suomea sekä useista Euroopan maista, Aasiasta ja Pohjois-Amerikasta. Ohjelmaan mahtui muun muassa luentoja uusiutuvasta energiasta, Rosatomista ja Fukushiman ydinvoimalaonnettomuuden vaikutuksista Japanin yhteiskuntaan. Olli Tammilehto muistutti meitä alustuksessaan siitä, että vain pieni osa kaavailluista ydinvoimalahankkeista maailmalla on toteutunut ja että osa hankkeista on onnistuttu pysäyttämään juuri joukkovoiman keinoin.

Tulevaisuuden Tekijät siivosivat Fennovoiman pois Pyhäjoelta tempauksessaan Pyhäjoen keskustassa 12.6.

Tulevaisuuden Tekijät siivosivat Fennovoiman pois Pyhäjoelta tempauksessaan Pyhäjoen keskustassa 12.6.

Leirin loppupuolella Hanhikivenniemellä vieraili intialainen tutkija ja ydinvoiman vastustaja VT Padmanabhan, joka kertoi Rosatomin Intian Kudankulamiin toimittamasta VVER -ydinreaktorista ja sen teknisistä ongelmista. Reaktori on ollut reilun vuoden verran käynnissä, ja se on ollut teknisistä syistä pysähdyksissä 14 kertaa. Padmanabhanin mukaan ei ole myöskään tietoa siitä, onko voimala saanut Intian hallituksen ydinenergiaviranomaisen (Atomic Energy Regulatory Board) lopullista hyväksyntää voimalan käynnistämiseen.

Fennovoimalle suunniteltu reaktori on samaa VVER-sarjaa kuin Kudankulamiin rakennettu voimala, mutta uudempi ja tehokkaampi malli. Kudankulamin kokemukset eivät lisää luottamusta Rosatomiin ydinvoimalan toimittajana. STUKin 20.5.2015 antaman tiedotteen mukaan myös Fennovoimalta vaaditaan lisää osaamista ydinturvallisuuteen liittyen. Samaan aikaan Fennovoiman hankkeen turvallisuusselvitykset ovat pahasti kesken. Fennovoima aikoo jättää turvallisuusselvitykset sekä suunnitelmat käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitukseen Stukille vasta seuraavan vuoden aikana. Turvallisuusasioihin liittyvä epävarmuus kasvattaa huolta ydinvoiman vastustajien keskuudessa.

 

Kuva piknikistä Fennovoimaa vastaan Pyhäjoen keskustassa 14.6.2015.

Kuva piknikistä Fennovoimaa vastaan Pyhäjoen keskustassa 14.6.

Kahden viikon aikana osoitettiin mieltä useaan otteeseen Pyhäjoella ja Hanhikivenniemellä. Mielenosoitusten takia työkoneet olivat pysähdyksissä useita tunteja. Aitatyömaa on viivästynyt jo useilla viikoilla ja mielenosoittajat uskovat, että tähän ovat vaikuttaneet toistuneet työkoneiden blokkaukset. Hanhikivenniemellä on ollut ydinvoiman vastustajia huhtikuusta alkaen ja aiotaan pysyä puolustamassa aluetta ydinvoimalahanketta vastaan niin kauan, kuin on tarpeen. Nyt seurataaan myös jännityksellä, miten käy Fennovoiman rakentamislupahakemuksen kanssa.

 

Lisätietoja:

parempaavirtaa (at) maanystavat.fi

Leea Parhiala
leea.parhiala (at) maanystavat.fi

Padmanabhan VT (Vatakkayil Thazhe)
vtpadman (at) gmail.com

Olli Tammilehto
olli (at) tammilehto.info

Lähteitä:
http://www.demari.fi/politiikka/uutiset/26459-tieteiskirjailija-risto-isomaen-uusi-kirje-kansanedustajille-tassa-on-jotakin-todella-outoa.html
http://www.kainuunsanomat.fi/kainuun-sanomat/talous/stuk-vaatii-viela-lisaa-osaamista/
http://www.kauppalehti.fi/uutiset/fennovoiman-rakentaminen-kovassa-vauhdissa–omistuspohja-yha-auki/7ZtVJfeT

 

Lisää kuvia leiriltä:

Aurinkopaneelien rakentamista Alpo Kekkosen ohjaamana.

Aurinkopaneelien rakentamista Alpo Kekkosen ohjaamana.

Ritva Imppola kertoi biokaasun mahdollisuuksista 11.6. Luentotekniikka toimi aurinkopaneeleilla tuotetun sähkön avulla. Imppola kertoi esimerkiksi, että koko Suomen teknistaloudellinen biokaasupotentiaali puolestaan korvaisi Fennovoiman projektin.

Ritva Imppola kertoi biokaasun mahdollisuuksista 11.6. Luentotekniikka toimi aurinkopaneeleilla tuotetun sähkön avulla. Imppola kertoi esimerkiksi, että koko Suomen teknistaloudellinen biokaasupotentiaali puolestaan korvaisi Fennovoiman projektin.

13.6. Energiakäänne Pyhäjoella -seminaarissa Andrey Ozharovsky luennoi Venäjän valtionyhtiö Rosatomista, jonka projekteilla on ollut ongelmia.

13.6. Energiakäänne Pyhäjoella -seminaarissa Andrey Ozharovsky luennoi Venäjän valtionyhtiö Rosatomista, jonka projekteissa on ollut runsaasti ongelmia.