Raahen seudun jättihankkeet puhuttavat Raahen Työväentalolla 6.11.

Parempaa virtaa 6.-8.11. Raahessa ja Pyhäjoella

Laivankankaan kultakaivos ja Pyhäjoelle aiottu Fennovoiman ydinvoimala puhuttavat Raahen Työväentalolla perjantaina 6.11. järjestettävässä seminaarissa. Tapahtumassa eri alojen asiantuntijat avaavat hankkeiden taustoja sekä vaikutuksia alueen ympäristölle ja kunnallistaloudelle.

Seminaariin osallistuva, Fennovoimaa alusta asti seurannut biokemisti Jari Natunen toivoo avointa keskustelua omistamisen riskeistä kunnallisille sähköyhtiöille. Sen lisäksi, että sähkön hinnan odotetaan pysyvän Fennovoiman takuuhintaa alhaisempana, ongelmana on Natusen mukaan lainarahan sitominen ruplan kurssiin, jonka heikentyminen edelleen merkitsisi huomattavaa lisärahoituksen tarvetta.

”Kunnat lähtivät Fennovoimaan mukaan laput silmillä, puolueiden ja hankkeella rahastavien sähköyhtiöiden johtajien suosituksella, kun taas kaupalliset toimijat tekivät riskiarviot ja jättivät hankkeen. Riskit ovat niin isoja, että kukaan ei voi tietää, kuinka paljon Raahen kaltaiset kunnat joutuvat vielä maksamaan”, Natunen toteaa.

Natunen suhtautuu kriittisesti myös väitteisiin ydinvoiman tarpeellisuudesta ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Hän muistuttaa, että uraanin rikastaminen entistä köyhemmiksi käyvistä uraaniesiintymistä vaatii yhä energiaintensiivisempiä prosesseja, mikä tietää kasvua louhinnasta ja rikastamisesta syntyville hiilidioksidipäästöille.

”Lisäksi ydinvoimaan satsaaminen on lähtökohtaisesti liian hidasta, sillä ilmastonmuutoksen torjumiseksi tarvitaan tekoja nyt. Hanhikivi 1:n valmistuminen kestäisi vähintään yhdeksän vuotta, siinä missä uusiutuvia voitaisiin ottaa käyttöön paljon nopeammin”, hän sanoo.

Työväentalon tapahtumassa ovat mukana myös kyläaktiivi Tita Haapajoki sekä tutkijat Mika Flöjt ja Maarit Laihonen. Tapahtuman järjestävät Ydinvoimakriittinen verkosto yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan luonnonsuojelupiirin kanssa. Seminaari on osa koko viikonlopun 6.-8.11. kestävää kaivos- ja ydinvoimakriittistä tapahtumasarjaa, johon sisältyy mielenosoitustempaus, elokuvanäytöksiä ja verkostoitumistilaisuus.

Lisätietoja:
Jari Natunen
Biokemisti, FT
040 77 13 781
njarit@yahoo.com

Tapahtuma Facebookissa: https://www.facebook.com/events/961832943876197/
Tapahtuman verkkosivut: http://www.parempaavirtaa.com

Median edustajat ovat tervetulleita kaikkiin tapahtumiin.

Aikataulu:
PERJANTAI
Seminaari – Taloudellisia, poliittisia ja ympäristönäkökulmia kaivokseen ja ydinvoimalaan, klo 17-20 Raahen Työväentalo
* Tita Haapajoki, kyläaktiivi: Laivakankaan kaivoksen ympäristöongelmat
* Mika Flöjt, tutkija: Fennovoiman ydinvoimalan ympäristövaikutukset
* Jari Natunen, biokemisti: Fennovoiman kannattavuus kunnallistalouden kannalta
* Maarit Laihonen, tutkija: Poliittinen peli ydinvoimalahankkeen taustalla
* Pyhäjoen protestileirin puheenvuoro

LAUANTAI
Mielenosoitus Fennovoiman ydinvoimalahanketta vastaan, Pyhäjoki
16.30 Päivällistä mielenosoittajille Raahen Työväentalolla sopuhintaan
Atomin paluu -elokuvanäytös klo 18 Huvimylly, Raahe (liput 8 e)

SUNNUNTAI:
Työpaja: Tulevan toiminnan suunnittelua ja verkostoitumista, klo 12-15 Raahen Työväentalo
Tarjolla myös lounasta sopuhintaan
Atomin paluu -elokuvanäytös klo 14 Huvimylly, Raahe (liput 8 e)

Fennovoima-kritiikin kolme tasoa

Fennovoiman ydinvoimalahanke Pyhäjoen Hanhikivenniemellä on vuosien mittaan paisunut kertakaikkiaan epäuskottavaksi farssiksi. Viimeistään yhtiön omistuspohjan kotimaisuusastetta selvitettäessä kesällä 2015 tuli suurelle yleisöllekin selväksi, ettei kokonaisuus ole kenelläkään kunnolla hallussa, vaan niin Fennovoima, Rosatom kuin Suomen hallituskin sekoilevat minkä ehtivät. Valitettavasti tälle on kovin vaikea nauraa, sillä hanke on mitä todellisin, ja Hanhikivenniemen todellisuus synkeä.

Voimala ei kuitenkaan ole vielä pystyssä, ja pitkälle päässeitä ydinvoimahankkeita on maailmassa pysäytetty ennenkin. Fennovoima-kritiikki ei siis töiden etenemisestä huolimatta ole menettänyt ajankohtaisuuttaan. Hanketta voi – ja tuleekin – arvostella ja vastustaa monenlaisin argumentein. Tässä artikkelissa tyypittelen näitä argumentteja kolmelle tasolle: ensimmäiset liittyvät hankkeeseen itseensä, toiset ydinvoimaan energiantuotantomuotona yleensä ja kolmannet ydinvoiman taustalla vaikuttavaan yhteiskunnalliseen visioon.

Hämärän rajamailla

Vuonna 2007 alkunsa saaneessa Fennovoima-hankkeessa on vuosien varrella nähty monenlaisia käänteitä: toimitusjohtajan potkut ja osakkaiden joukkopako 2012 [1] sekä Rosatomin yllättävä mukaantulo seuraavana vuonna olivat vasta alkusoittoa.

Jo vuoden 2010 periaatepäätöshakemuksessa Fennovoima väitti valheellisesti hallitsevansa ydinvoimalan rakentamiseen tarvittavia maa-alueita kaikissa silloin pöydällä olleissa sijoitusvaihtoehdoissa. Tästä väitteestä ja tyhjistä lupauksista [2] huolimatta paikalliset piti häätää mökeistään jo ennen pakkolunastusluvan lainvoimaisuutta [3].

Lupien lainvoimaisuutta ei ole muutenkaan juuri jaksettu odotella. Surullinen esimerkki nähtiin keväällä 2015, kun Fennovoima aloitti hakkuut Hanhikivenniemellä jo ennen maisematyöluvan lainvoimaisuutta. Stora Enso kieltäytyi luvattomuuden nojalla yhteistyöstä, mutta L&T Biowatti teki työtä käskettyä [4] ja joutui itsekin heti protestoinnin kohteeksi [5]. Viime kädessä eniten kertoo ehkä se, että valmistelevia töitä paahdetaan kuin viimeistä päivää, vaikkei koko projektilla tule olemaan rakentamislupaa vielä vuosiin.

Fennovoima ei tietenkään ole tarinan ainoa kikkailija. Keväällä 2012 silloinen työ- ja elinkeinoministeriö Jan Vapaavuori solmi kyseenalaisen yhteistyösopimuksen Rosatomin kanssa [6]. Kesän 2015 Migrit-fiaskossa samaa salkkua hallinnoiva Olli Rehn antoi omine lupineen periaatepäätösluvan ehdoille aiheetonta lisäaikaa. Siitäkään huolimatta kysymys omistuspohjan kotimaisuusasteesta ei ole kirjoitushetkellä edelleenkään selvä. Koko kroatialaisen Migritin mukaantulo oli naurettavan läpinäkyvä yritys kierrättää venäläistä rahaa hankkeeseen EU:n kautta, jotta vaatimus kotimaisuusasteesta täyttyisi. Niin kutsutun Mankala-vastuun ja sen mukana taloudellisen riskin sälyttäminen hankkeessa mukana oleville kunnille on vielä oma, hyytävä lukunsa [7].

Hataralla pohjalla

Vaikka kaikki tämä menisi sinänsä sääntöjen mukaan, olisi Fennovoiman hankkeen tarpeellisuutta silti vaikea perustella. Kumppanuus Rosatomin kanssa on paitsi entistä syvempää sitoutumista Putinin hallintoon, myös suoraa ydinteknologiayhteistyötä ydinasevalmistajan kanssa. Puheet energiaomavaraisuuden kasvattamisesta tuntuvat nurinkurisilta, kun voimalan polttoaine sitouduttaisiin ostamaan Rosatomilta. Yhtä hämmentävältä kuulostaa uuden ydinvoimalan pitäminen energiantuotannon hajauttamisena, kuten Fennovoima asiaa markkinoi [8].

Teknisellä puolella voimalassa on montakin arveluttavaa piirrettä. Kyseistä reaktorityyppiä ei ole testattu toimivaksi missään, ja reaktorin edeltäjä Intian Kudankulamissa on kompuroinut teknisten vaikeuksien takia koko tähänastisen olemassaolonsa ajan [9]. Olkiluoto 3:n vastaavanlaisesta asetelmasta ei näemmä ole juurikaan opittu mitään. Rosatomin 2000-luvulla aloittamien rakennusprojektien viivästykset, työmaaonnettomuudet ja alasajot [10] eivät vala uskoa projektien turvalliseen ja ennustettavaan sujumiseen Pyhäjoellakaan.

Hanhikivenniemen soveltuvuutta ydinvoimalan sijoituspaikaksi on myös vaikea ottaa todesta. Vetistä maaperää joudutaan kohottamaan useita metrejä vakauden turvaamiseksi. Kalliopohjainen ranta on puolestaan liian matala, joten sitä pitää räjäyttää syvemmäksi pitkältä matkalta. Luontoarvoiltaan ainutlaatuinen niemi edustaa EU:n erityisessä tarkkailussa olevaa erittäin harvinaista maankohoamisrannikkoluontotyyppiä lukuisine suojeltuine lajeineen. Itse Hanhikivi, historiallinen muistomerkki, ei tunnu tämän kaiken keskellä enää juuri miltään.

Ydinvoiman ikuisuuskysymykset

Tämän nimenomaisen hankkeen epäkohtien jälkeen jää käteen edelleen kysymys, onko ydinvoiman rakentamisessa muutenkaan tänä päivänä mieltä. Tässä muutama argumentti tähän suureen kysymykseen.

Jotkut pitävät ydinvoimaa vähintäänkin siirtymäkauden ratkaisuna ilmastonmuutoksen torjunnassa. Rakentaminen on kuitenkin liian hidasta, jotta se auttaisi tarvittavien nopeiden päästövähennysten saavuttamisessa. Lisäksi ydinvoiman koko tuotantoketjun huomioiminen hälventää harhakuvat sen väitetystä päästöttömyydestä [11]. Kasvihuonekaasupäästöjen lisäksi ketjussa syntyy suuria määriä sekä radioaktiivisia että kemiallisesti myrkyllisiä päästöjä. Täytyy kuitenkin muistaa, ettei mikään muukaan energiantuotanto tietenkään ole tosiasiallisesti päästötöntä tai muuten ongelmatonta.[12]

Ydinjätteen pitkäikäisyys on oma pulmansa. On naiivia ja ylimielistä ajatella, että ihmiskunta olisi juuri nyt jotenkin kypsä hautaamaan vaaralliset jätteemme pitävästi kallioperään vähintään kymmeniksituhansiksi vuosiksi, kun turvallisuuden ennustaminen tuhannenkin vuoden päähän on käytännössä mahdotonta. Muutenkin ajatus ydinturvallisuuudesta perustuu vakaisiin ympäristö- ja yhteiskunnallisiin olosuhteisiin, joista ei ole takeita edes tämän vuosisadan loppupuolelle.

Suomalaisessa keskustelussa harvemmin tuodaan esiin ”rauhanomaisen” ydinvoiman kytköstä ydinaseiden tuotantoon. Mitkä tahansa suuret satsaukset ydinteknologiaan pitävät ovia auki myös ydinaseiden kehittämiselle, ja globaali tuotantoketju kytkee Suomen tähän toimintaan muutenkin kuin vain Rosatom-yhteistyön kautta.

IMG_5706 (1)

Visio voimalan takana

Ydinvoimala on aina kansallinen projekti, jossa ylhäältäpäin hallittu, asiantuntijavetoinen ja keskitetty ratkaisu vie kansakuntaa kohti teknokraattista edistystä ja sen omaa parasta, riippumatta siitä, mitä kansalaiset itse asiasta ajattelevat. Valta ja pääoma keskitetään harvojen käsiin ja pienelle alueelle.

Talouskasvun, kilpailukyvyn ja kulutuskarkeloiden turvaaminen saavat vauhtia energiaintensiiviselle teollisuudelle luvatusta ”halvasta” perussähköstä. Samalla voimistuvat ympäristötuhot ja eriarvoistuminen niin meillä kuin muuallakin. Atomi-Suomessa ei juuri kysytä, tarvitsemmeko todella tällaisia määriä energiaa tai kenelle päätäntävalta asiassa oikeastaan kuuluu, eikä pieni eliitti luovu vallastaan helpolla.

Ydinvoimalla on myös taipumusta vahvistaa ns. teknologista lukkiutumista. Siihen panostaminen hidastaakin huomattavasti uusiutuvien nousemista energiantuotannon keskiöön, kun suuret investoinnit ja suunnaton määrä viranomaistyötä ohjataan yksittäisiin jättiprojekteihin. Lisäksi kansallisena kertomuksena ydinvoima ruokkii itse itseään, kun yhteiskunta osaltaan sopeutuu sentyyppiseen energian tarjontaan ja jatkuvuuden turvaamiseen.

Fennovoiman hanke on siis kaiken tämän valossa paitsi kyseenalaisesti hoidettu, myös sellaisenaan huono idea ja vieläpä arveluttavan yhteiskunnallisen ja teknologisen kehityksen tukipylväs. Jopa ydinvoiman kannattajan täytyy kulkea laput silmillä voidakseen seistä tämän projektin takana. Fennovoiman vastainen liike toivottaa uudet toimijat, ideat ja resurssit tervetulleiksi, jotta pääsisimme pian eroon tästä vastuuttomasta voimalahankkeesta.

Lisätietoa toimintamahdollisuuksista ja tilanteen etenemisestä saa mm. Maan ystävien ydinvoimatoimintaryhmältä, ks. maanystavat.fi ja parempaavirtaa.com.

Angi Mauranen


hteet:

1] Kaatuuko Fennovoima tähän? Suuromistaja E.ON vetäytyy. Yle Uutiset 24.10.2012

2] Tiedote: Pyhäjokisten ääni ohitettiin Fennovoima-hankkeessa. Maan ystävät 24.3.2015.

3] Pakkolunastukset Pyhäjoella etenevät – Hanhikiven mökeissä ei ensi kesää nähdä. Yle Uutiset 19.5.2015.

4] Hakkuut jatkuvat Fennovoiman rakennustyömaalla – lupa ei vielä lainvoimainen. Yle Uutiset 21.4.2015.

5] Isku L&T Biowattia vastaan 23.4.2015. Takku 23.4.2015.

6] Yhteistyösopimus tarjosi Rosatomille erityisaseman Suomessa. Helsingin Sanomat 27.9.2014.

7] Ks. esim. Fennovoima – Vaikutukset kunnille. Greenpeace Suomi 2015.

8] http://www.fennovoima.fi/fennovoima/ydinvoima/sahkontuotannon-hajauttaminen

9] VT Padmanabhan & Joseph Makolil: India’s Koodankulam Nuclear Reactor Trips Again. Countercurrents.org 10.5.2015.

10] http://www.slideshare.net/AndreyOzharovsky/what-is-rosatom

11] Ks. esim. Nuclear Power: Only Problems. No Solutions. Friends of the Earth Europe 2007.

12] Ks. esim. Olli Tammilehto: Kylmä suihku – ilmastokatastrofin torjunta ja nopea yhteiskunnallinen muutos. Into Kustannus 2012.

Fukushimalaislääkäri ja Hiroshiman selviytyjä vierailevat Rauhanasemalla 5.10.

Helsingin Rauhanasemalla keskustellaan maanantaina 5.10. ydinaseiden ja -voimalaonnettomuuksien terveysvaikutuksista kaikille avoimessa yleisötilaisuudessa. Rauhanjärjestöjen järjestämässä tapahtumassa teemaa alustavat Fukushimassa toimiva lääkäri Osamu Saito sekä Hiroshiman selviytyjä Reiko Yamada.

Säteilybiologiaan erikoistuneella fukushimalaissyntyisellä Saitolla on taustalla 30 vuoden ura Hiroshiman uhrien hoitamisessa. Hän on myös tutkinut Tšernobylin onnettomuuden uhrien tilannetta 90-luvulla Liettuassa ja Valko-Venäjällä. Tällä hetkellä hän toimii Fukushiman kaupungin neuvoa-antavassa toimikunnassa tarjoten asiantuntijatietoa säteilystä.

Hiroshiman pommituksen 11-vuotiaana kokenut Yamada on toiminut vuosikymmeniä vastuutehtävissä atomipommeista selviytyneiden, hibakushien, järjestöissä. Hän on kiertänyt kertomassa omista kokemuksistaan useissa maissa sekä edustanut hibakusheja YK:n ydinsulkusopimuksen valmistelukomitean kokouksessa.

Rauhanaseman yleisötilaisuuden lisäksi Saito ja Yamada vierailevat Säteilyturvakeskuksessa (STUK). Tiistaina 6.10. järjestettävään tapaamiseen osallistuvat STUK:ista johtajat Tarja K. Ikäheimonen ja Risto Paltemaa sekä laboratorionjohtaja Maarit Muikku ja tiedottaja Leena Hietanen.

Järjestäjät: Rauhanliitto, Naiset rauhan puolesta, Maan ystävät

Hiroshimasta Fukushimaan – ydinaseen ja ydinvoiman japanilainen näkökulma! -yleisötilaisuus Rauhanasemalla (Veturitori 3) maanantaina 5.10. klo 18 alkaen

Tapahtuma Facebookissa.

Tiedote tapahtumasta Rauhanliiton sivuilla.

TIEDOTE: Maan ystävien kuvaaja hyökkäyksen kohteena Fennovoiman aidan kupeessa

Pyhäjoen Hanhikivenniemelle rakennetun Fennovoiman tietyömaan aidan vieressä keskiviikkona 23.9. kuvannut nainen vedettiin kolmen keltaliivisen miehen toimesta maahan aitalinjan sisäpuolelle ja hänen kasvonsa painettiin hiekkaan. ”Olin shokissa hyökkäyksestä ja minulle laitettiin väkivalloin käsiraudat. Oikean käden rautaa yritettiin kiristää ranteen läpi, mikä aiheutti kipua ja ruhjeita, joiden takia olin useamman päivän työkyvytön. Vain yksi miehistä esitti myöhemmin vartijakortin uhkaavasti puhuen”, nainen kertoo. Hetkeä myöhemmin G4S-yrityksen vartijat yrittävät piilottaa naista paikalle sattuneilta toimittajilta riuhtomalla häntä parakkirakennuksen taakse. Nainen on tehnyt miehistä rikosilmoituksen.

Maan ystävien ydinvoimatoimintaryhmä korostaa, että Fennovoiman työmaa ei edelleenkään ole ydinvoimalatyömaa, lupaprosessi on kesken ja Rosatomin reaktorin tekninen laatu ja ydinjätteen säilyttäminen ovat valtavia epävarmuuksia. Dokumentointi on erityisen tärkeää, kun yritykset tekevät isolla riskillä massiivisia muutostöitä. ”Kansalaisten valvontaa ja tutkivaa mediaa yritetään tämänhetkisessä Suomessa pakottaa hiljaiseksi rakenteellisesti, painostamalla ja tässä tapauksessa myös fyysisen väkivallan avulla. Tällaista kehitystä emme saa hyväksyä,” toteaa Tiina Prittinen Maan ystävistä.

Lisätietoja:
Tiina Prittinen, Maan ystävien ydinvoimatoimintaryhmä, p. 0405548869, tiina.prittinen@maanystavat.fi

Lisätietoja G4S-vartiointiyrityksestä mm.
http://www.hs.fi/kaupunki/a1432175351096

TIEDOTE: Maan ystävät vaatii tukijoille pääsyä suljetulle Hanhikivenniemelle nälkälakossa olevan aktivistin auttamiseksi

Maan ystävät -järjestö vaatii, että Fennovoima sallii humanitaarisen avun toimittamisen ja median pääsyn Pyhäjoen Hanhikivenniemelle, jossa puussa oleva aktivisti on lauantaista lähtien ollut nälkälakossa ilman näkö- ja puheyhteyttä maahan.

Aktivisti on ollut yksin puumajassa tiistaista 15.9. asti, kun poliisi yritti häätää Hanhikivenniemellä huhtikuusta lähtien toimineen protestileirin. Hyökyaalto-verkoston mukaan aktivisti aloitti nälkälakon siksi, että vartiointiliikkeet Arlia ja G4S ovat estäneet yhteyden ottamisen ja tuen toimittamisen hänelle. Verkoston mukaan vartijoilla ei ole puhe- tai näköyhteyttä 20 metrin korkeudella olevaan aktivistiin, eivät he siten voi taata hänen turvallisuuttaan.

”Fennovoiman on lopetettava välittömästi hengenvaarallinen pelinsä Hanhikivenniemellä”, Tiina Prittinen Maan ystävien ydinvoimatoimintaryhmästä toteaa.

Protestileiri jatkaa toimintaansa aidatun alueen ulkopuolella. Maan ystävät järjesti kesäkuussa oman Parempaa virtaa -leirinsä Hanhikivenniemellä, johon sisältyi energia-aiheisia luentoja sekä tempauksia alueen suojelemiseksi valmistelevilta rakennustoimilta.

”Kamppailu Fennovoimaa vastaan jatkuu niin kauan kuin voimalaa yritetään rakentaa. Yhtiöllä on vielä monta estettä edessä: ydinjätteen loppusijoitus on ratkaistava kesään 2016 mennessä, turvallisuusselvitykset ovat olleet tähän saakka puutteellisia ja kotimainen omistajuus saattaa vielä pudota alle vaaditun 60 %”, Prittinen sanoo.

Lisätietoa:
Maan ystävien ydinvoimatoimintaryhmä
Tiina Prittinen
puh. 040 554 8869
tiina.prittinen@maanystavat.fi

Hanhikivenniemen protestileiri
puh. 046 598 1080
hyokyaalto@riseup.net

Fennovoiman hanke haudattava – nyt.

juliste  a3

Mielenosoitus ja toritapahtuma torstaina 6.8.
Demonstration och torgevenemang torsdag 6.8

Kokoontuminen Rautatientorilla klo 11.00,
marssi Senaatintorille lähtee 11.30
Senaatintorilla ohjelmaa klo 17.00 asti
Työssä käyvä, tule ainakin 12-13 välillä torille

Samling på Järnvägstorget i Helsingfors kl 11:00
Demonstrationståget till Senatstorget avgår kl 11:30
Kom minst för lunch på Senatstorget mellan 12-13
På Senatstorget program fram till kl 17:00
Valtioneuvosto aloittaa Fennovoiman ydinvoimalan rakentamisluvan käsittelemisen 6.8. klo 13.00.

Tule mukaan vaatimaan hallitusta hylkäämään vaillinainen hakemus välittömästi ja vihdoin lopettamaan turhan pitkälle venynyt tragikoominen farssi.

Statsrådet påbörjar sin behandling av Fennovoimas byggnadstillstånd 6.8. kl 13:00

Kom med och kräv att regeringen avslår den bristfälliga ansökan omedelbart och äntligen avslutar denna alltför länge utdragna fars. (Svensk text nedan)
Emme hyväksy tappiollisen hankkeen jatkamista julkisilla
varoilla. Fukushiman katastrofin jälkeen yksityiset markkinat ovat hylänneet ydinvoiman liian riskialttiina ja kalliina sijoituskohteena, minkä vuoksi Fennovoiman ydinvoimalahanketta toteutetaan lähes kokonaan julkisen rahan varassa, alkuperäisten lupausten vastaisesti.

Mukana olevat kunnat ja valtion yhtiöt SSAB ja Outukumpu, sekä mahdollinen Fortum tulevat sälyttämään mahdolliset taloudelliset ongelmat lopulta veronmaksajien maksettaviksi. Myöskään Venäjän hyvinvointirahaston osuutta rahoituksessa ei voi pitää reiluna talousvaikeuksissa painivien venäläisten kannalta.

Fennovoiman väite 55% suomalaisomistajuudesta ei ole rehellinen. Luvussa on edelleen mukana nekin yhtiöt, joiden kuuluisi saada tahtonsa mukaisesti irtautua hankkeesta. Todellinen luku saattaa olla
jopa alle 45%. Kunnat on houkuteltu mukaan valheellisilla tiedoilla riskeistä, joten on mahdollista että lähtijöitä tulee vielä lisääkin asian tultua ymmärretyksi.

Hankkeen venäläinen rahoitusosuus on lainoitus mukaan lukien jopa 85%, ja kustannusten kohotessa mahdollisesti tätäkin suurempi, joten on huijausta väittää, ettei hanke olisi täysin Venäjän hallinnoima. Venäjäsuhteista riipuvaisen Fortumin mukaantulo vain syventäisi riippuvuutta. On huvittavaa että pikkuruisen Migritin rahoittamista Venäjältä pidetään huijauksena, mutta venäläisellä luotolla hankkeeseen osallistuvia suomalaisia sähköyhtiöitä pidetään riippumattomina toimijoina.

Fennovoiman hanketta ei voi pitää yhteiskunnan kokonaisedun mukaisena. Yhtiö on menettänyt uskottavuutensa ja luottamuksen jäätyään toistuvasti kiinni viranomaisten, kunnallispoliitikkojen ja kansalaisten vedättämisestä. Valheet alkavat jo periaatepäätöslupahakemuksesta, jossa yhtiö väittää totuuden vastaisesti selvittäneensä jätteen loppusijoituksen ja hallinoivansa tarvitsemaansa maa-aluetta. Yhteydet energiamafian hallinoimaan bulgaarialaiseen konsulttiyhtiöön ei enää edes hämmästytä.

Ydinvoima vaatii ehdottoman luotettavan toimijan, eikä se koskaan ole riskitöntä. Fennovoima on osoittanut ettei se kykene toteuttamaan näin vaativaa hanketta. Niin ympäristön kuin kansantaloudenkin kannalta uusiutuvia ja hajautettua energiantuotantoa tukeva politiikka olisi järkevämpää, kuin tukea ydinvoimaa, joka massiivisena investointina vaatii kestävämpien vaihtoehtojen blokkaamista markkinoilta.

Vaadimme hankkeen hylkäämistä välittömästi.

Kaikille osakkaille on myönnettävä mahdollisuus irtautua
vapaasti hankkeesta.

Työt Hanhikivessä on välittömästi lopetettava ja alue
ennallistettava, siinä määrin kuin se vain enää on mahdollista.

Hankkeen vilpilliseen etenemiseen osalliset viranomaiset, poliitikot ja muut toimijat saatettava vastuuseen tekemisistään.

Maan ystävien ydinvoimatoimintaryhmä
Naiset Rauhan Puolesta
Naiset Atomivoimaa Vastaan
Kärnkraftsfritt Bottenviken (Sverige/Ruotsi)
Luonto-Liitto ry

SVENSKA:

Vi godkänner inte att man fortsätter detta projekt med allmänna medel (skattebetalarpengar). Efter Fukushimakatastrofen har den privata marknaden övergett kärnkraften som ett alltför riskfyllt och dyrt investeringsobjekt, varför man nu, i strid med de ursprungliga löftena, vill förverkliga Fennovoimas kärnkraftsprojekt nästan helt och hållet med skattebetalarpengar.

De kommuner som är med samt de statliga bolagen SSAB och Outokumpu, samt eventuellt Fortum, kommer att låta skattebetalarna stå för lösningen av de ekonomiska problemen. Ej heller kan man betrakta det som rättvist att Ryssland använder medel ur sin välfärdsfond till finansieringen av detta projekt med tanke på att Ryssland kämpar med ekonomiska svårigheter.

Fennovoimas påstående om att det är finskägt till 55% är inte heller korrekt. I denna siffra ingår fortfarande även de bolag som har anmält att de vill ut ur detta projekt. Det verkliga talet kan ligga t.o.m. under 45%. Kommunerna har lockats med genom att ljuga om riskerna, så det är möjligt att ännu flera vill dra sig ur när de har förstått hur det ligger till.

Den ryska andelen av finansieringen, inklusive långivningen, är upp till 85%, och när kostnaderna stiger kan den bli ännu större, så det är oärligt att påstå att projektet inte skulle administreras totalt av Ryssland. Om Fortum, som är beroende av sina kontakter till Ryssland, skulle komma med, skulle detta bara fördjupa beroendet.

Det att man betraktar det ynkligt lilla Migrits ryska finansiering som lurendrejeri ter sig komiskt när man å andra sidan betraktar finska elbolag som deltar i projektet med rysk kredit som oberoende aktörer.

Man kan inte betrakta Fennovoimas projekt såsom varande i enlighet med samhällsnyttan. Företaget har mist sin trovärdighet och tillit efter att upprepade gånger ha blivit fast för att ha lurat myndigheter, kommunalpolitiker och medborgare. Lögnerna började redan med ansökningen om principbeslut, där företaget i strid med sanningen påstår sig ha rett ut frågan om slutförvaring, samt att man skulle ha rätt till det landområde man behöver. Kontakterna med det av energimaffian administrerade bulgariska konsultföretaget förvånar inte ens längre.

Kärnkraft kräver en ovillkorligt pålitlig aktör, och den är aldrig riskfri.

Fennovoima har visat sig vara oförmöget att förverkliga ett såhär krävande projekt. En politik som skulle stöda förnybara och decentraliserade energikällor skulle vara vettigare både ur miljö- och nationalekonomisk synpunkt, än att stöda kärnkraft som i egenskap av ett massivt investeringsobjekt kräver att man blockerar mera hållbara alternativ från marknaden.

Vi kräver att projektet överges omedelbart.

Alla deltagare måste ges en möjlighet att fritt lösgöra sig från projektet.

Arbetena på Hanhikiviudden måste omedelbart avslutas och området restaureras, i den mån detta mera kan genomföras.

De myndigheter, politiker och andra aktörer som har deltagit i det oärliga framskridandet av projektet skall ställas till svars för sina handlingar.

Jordens Vänners kärnaktionsgrupp
Kvinnor för Fred
Kvinnor mot Kärnkraft
Kärnkraftsfritt Bottenviken (Sverige)
Luonto-Liitto ry

Följande Facebook-communities stöder demonstationen samt
konsumentbojkotter resp. medborgar- och aktieägardemonstrationer mot
Fennovoimas ägare och finansiärer:

Seuraavat Facebook-yhteisöt tukevat mielenosoitusta sekä kuluttaja-boikotteja ja kansalais- ja osakkeenomistaja-mielenilmauksia Fennovoiman osakkaita ja rahoittajia vastaan.

Following facebook-societys support the demonstration and consumer boycotts and citizen/shareholder-
protests against Fennovoima- shareholders and finacers.

Omistajat pois Fennovoimasta
https://www.facebook.com/Tykkaa.omistajat.pois.Fennovoimasta

Fennovoimasta edelleen neuvotteleva Fortum:
Eroa Fortumista
https://www.facebook.com/eroafortumista
Fortum på svenska:
https://www.facebook.com/FortumFennovoima.atomkraft.NejTack

Helsingin ja Vantaan kaupunkien omistama Vantaan Energia pois Fennovoimasta:
https://www.facebook.com/HelsinginVantaanEnergia.UlosFennovoimaTVOydinvoima

Turku Energia pois Fennovoimasta:
https://www.facebook.com/pages/Boikotoin-Turkua-ja-Turku-Energiaa-Ei-Rosatom-Fennovoimalle/231275853702923

Lahti Energia pois Fennovoimasta:
https://www.facebook.com/pages/Lahti-Energia-pois-ydinvoimasta-Lahden-talouden-ja-palvelujen-puolesta/134928193344479

Rauman Energia pois Fennovoimasta:
https://www.facebook.com/pages/Rauman-Energia-pois-ydinvoimasta-Rauman-talouden-ja-palvelujen-puolesta/1439002269669440

Oulu pois Fennvoimasta (omistaja Oulun Energia perustettevan bulvaaniyhtiö Huoltovoiman kautta)
https://www.facebook.com/OuluPoisYdinvoimasta.Fennovoima.TVO

Outokumpu, SSAB-Ruukki
https://www.facebook.com/FennoBoycottOutokumpuBolidenTalvivaaraRautaruukki

Keravan Energia pois Fennovoimasta:
https://www.facebook.com/pages/Keravan-Energia-pois-ydinvoimasta-Keravan-talouden-ja-palvelujen-puolesta/735606149793614

Kouvolan KSS pois Fennovoimasta
https://www.facebook.com/pages/KSS-Energia-pois-ydinvoimasta-Kouvolan-talouden-ja-palvelujen-puolesta/656189204417505

Porvoon Energia pois Fennovoimasta
https://www.facebook.com/pages/Porvoon-Energia-pois-ydinvoimasta-Porvoon-talouden-ja-palvelujen-puolesta/257469974425553

Myllyn Paras ulos Fennovoimasta:
https://www.facebook.com/pages/Myllyn-Paras-ulos-Fennovoiman-ydinvoimasta/133410220081679

sekä vastaavat sivut vaatien muiden osakkaina olevian kuntien kuten Mäntsälän, Haminan, Raahen, Pyhäjoen, Imatran, Parikkalan, Äänekosken, Lapuan, Lempäälän, Haapajärven, Jämsän, Kihniön, Keuruun, Kruunupyyn, Naantalin, Nurmijärven, Pietarsaaren, Rautjärven, Ruokolahden, Valkeakosken, Vetelin, Alajärven, Seinäjoen, Sipoon ja Tornion luopumista Fennovoimasta. Lisäksi luopuneita osakkaita kuten Valio, K-Ryhmä tai Uusikaarlepyy kannustaneet sivut vaativat myös osakkaiden oikeutta luopua epärehellisesti myydystä Fennovoimasta ilman velvoitteita.

likaså motsvarande sidor som kräver att övriga kommuner som är delägare, såsom Mäntsälä, Fredrikshamn, Brahestad, Pyhäjoki, Imatra, Parikkala, Äänekoski, Lappo, Lempäälä, Haapajärvi, Jämsä, Kihniö, Keuruu, Kronoby, Nådendal, Nurmijärvi, Jakobstad, Rautjärvi,
Ruokolahti, Valkeakoski, Veteli, Alajärvi, Seinäjoki, Sibboo och Torneå ska gå ut ur Fennovoima.

Dessutom kräver de sidor som har sporrat Valio, K-gruppen, och Nykarleby att gå ur Fennovoima, att aktieägarna ska ha rätt att lämna det oärligt sålda Fennovoima utan förpliktelser.