JUURI NYT! Hanhikivenniemellä aktivisteja pysäyttämässä hakkuita!

JUURI NYT! Hanhikivenniemellä aktivisteja pysäyttämässä hakkuita!

22.4.2015 kello 14:55 L & T Biovatti on hakannut metsää Hanhikivenniemellä nopeaan tahtiin, vaikka Fennovoiman maisematyölupa ei ole vielä lainvoimainen. Stora Enso ehti jo vetäytyä hakkuista, koska se ei halunnut tehdä töitä laittomasti. Hakkuut tuhoavat monien alueella elävien uhanalaisten lajien elinalueita. Alue on/oli luonnonsuojeluarvoiltaan merkittävää ja siellä esiintyy lajeja kuten valkoselkätikka, merikotka ja viitasammakko. Valkoselkätikasta oli tuoreita havaintoja tänäkin päivänä. Työmaa-alueen välittömässä läheisyydessä on myös luonnonsuojelualue, jonka lintujen pesimistä työmaan melu häiritsee.

Tänään 22.4.2015 joukko ihmisiä meni työmaa-alueelle estämään viimeisten puiden kaatamista. Hakkuutöitä on tehty Hyökyaalto-verkoston mukaan vuorokauden ympäri, ja viimeisiä puita viedään. Hakkuut on pysäytettävä välittömästi!

Kuvat: Tiina Prittinen ja Taina Mäntykenttä. Kuvat ovat vapaasti julkaistavia ja jaettavia!

Lisää tietoa päivitetään tilanteen mukaan.

pyhajoki33

Kuva: Tiina Prittinen

pyhajoki1

Kuva: Tiina Prittinen

puhajoki2

Kuva: Tiina Prittinen

hanhikivi5

Kuva: Taina Mäntykenttä

Lisätietoja:

Pro Hanhikivi: Avohakkuutyön nopealle aloittamisluvalle ei perusteita
http://pro.hanhikivi.net/avohakkuutyon-nopealle-aloittamis…/

Pohjoispohjanmaan luonnonsuojelupiiri ry ja Pohjois-Pohjanmaan lintutieteellinen yhdistys ry : Pyhäjoen Hanhikivenniemen hakkuut keskeytettävä

http://www.sll.fi/pohjois-pohjanmaa/tiedotteet/pyhajoen-hanhikivenniemen-hakkuut-keskeytettava-21-4.2015

Hyökyaalto-verkosto: Hanhikivenniemellä aktivisteja estämässä viimeisten puiden kaatamista

http://hyokyaalto.net/2015/04/22/hanhikivenniemella-aktivisteja-estamassa-viimeisten-puiden-kaatamista/

Yle: Fennovoiman Pyhäjoen ydinvoimatyömaalla osoitetaan mieltä

http://yle.fi/uutiset/fennovoiman_pyhajoen_ydinvoimalatyomaalla_osoitetaan_mielta/7946601

Hanhiretki Pyhäjoelle – Goose Trip to Pyhäjoki

https://www.facebook.com/events/1075560095791220/

Mainokset

Tule mukaan järjestämään leiriä Pyhäjoelle!

Parempaa virtaa! – kohti hajautettua energiantuotantoa – leiri Pyhäjoella 8.-21.6.2015

Joulukuussa 2014 kansanedustajamme toimivat vastuuttomasti antaessaan myönteisen periaatepäätöksen Fennovoiman ydinvoimalalle. Tätä emme hyväksy!

Pyhäjoella 8.-21.6. järjestettävällä leirillä jätetään ydinvoima taakse ja siirrytään uusiutuviin energiamuotoihin. Ydinvoimateollisuus on riskialtista, kallista ja likaista. Pyhäjoen Hanhikivenniemen luonto on säilytettävä. On aika näyttää, mikä voima uusiutuvissa energiamuodoissa ja kansalaisten aktiivisuudessa on! Kahden viikon aikana järjestetään yhteistyönä ydinvoimakriittisiä ja puhtaampia energiamuotoja käsitteleviä luentoja, työpajoja ja tempauksia. Leiri muotoutuu osallistujiensa näköiseksi. Mukaan ovat lähteneet Maan ystävät ry., ja Naiset Rauhan Puolesta -liike. Hyökyaalto-verkosto järjestää rinnakkaisen leirin, josta löytyy lisätietoa osoitteesta hyokyaalto.net/joukkovoima-vastaan-ydinvoima/ tai yhteystiedolla hyokyaalto(at)riseup.net.

Kutsumme Teidät järjestämään kanssamme leiriä Pyhäjoelle! Lisätietoja osoitteesta parempaavirtaa.com tai ottamalla yhteyttä osoitteeseen parempaavirtaa(at)maanystavat.fi.

*
Miksi Fennovoiman ydinvoimalaa ei voi hyväksyä?

Fennovoiman ydinvoimala sai eduskunnalta ehdollisen periaateluvan joulukuussa 2014. Reaktorilla ei ole kuitenkaan vielä rakennuslupaa ja nk. suomalais-eurooppalainen omistuspohja, joka oli luvan saamisen tae, horjuu ja voi kaatua. Vaatikaamme Fennovoiman osakkaita luopumaan hankkeesta! Fortumista, Fennovoimalle luvatusta pelastajasta, yli puolet omistaa Suomen valtio. Esimerkiksi Talouselämän Taloustutkimuksella teettämä kysely vuodelta 2014 kertoo, että ydinvoimaa vastustaa 64 prosenttia suomalaisista. Fortumin riskisijoituksesta joutuvat vastaamaan tällä menolla siis myös veronmaksajat, jotka eivät eduskunnan päätöstä allekirjoita!

Fennovoiman rakennuttajaksi valittiin Venäjän valtion yhtiö Rosatom, jolta kauppasopimuksen mukaan myös ydinpolttoaine tullaan hankkimaan ainakin ensimmäiset kymmenen vuotta. Rosatomin toinen päätoimiala on ydinaseiden valmistus, mikä tarkoittaa, että Suomi tukisi reaktori- ja ydinpolttoainekaupoilla suoraan Venäjän ydinasetuotantoa. Rosatomin uraanin louhinta, rikastus ja väkevöinti ovat luonnolle ja ihmiselle vaarallista toimintaa, eivätkä Rosatomin ydinreaktorit ole toimineet maailmalla ongelmattomasti. Rosatomin valinta laitetoimittajaksi on myös geopoliittisesti arveluttava siirto. Venäjän valtion johto voi halutessaan käyttää valtaa Suomessa ydinvoimalahankkeen kautta, sillä Rosatomin johdossa on Putinin nimittämiä Venäjän hallinnon jäseniä ja voimala on riippuvainen venäläisestä osaamisesta ja polttoaineesta.

Fennovoima käytti pakkolunastusta uhkana saadakseen maat ydinvoimalalle ja on häätämässä vastoin lupauksiaan ihmisiä omilta asuinpaikoiltaan ja kesäasumuksiltaan. Hanhikiven niemellä, jonne ydinvoimalaa suunnitellaan, on rikas ja ainutlaatuinen luonto, jolla on muun muassa luontoarvoltaan merkittäviä maankohoamisrannikon luontotyypin alueita. On mahdollista, että reaktorin lisäksi myös uusi ydinjätteen loppusijoituspaikka tulee lopulta Hanhikivenniemelle, sillä Posiva on selkeästi ilmaissut, että Onkaloon ei voi säilöä Fennovoiman ydinjätteitä. On vastuutonta toteuttaa energialaitos, jonka jäte jää paikallisille perinnöksi ja kansalliseksi ongelmaksi pitkälle tulevaisuuteen!

Uusikaan ydinteknologia ei ole vaaratonta ja esimerkiksi ilmastonmuutos voi aiheuttaa yllättäviä ongelmia, joihin ei osata reaktorien suunnittelussa varautua. Ydinvoima ei ole vaihtoehto ilmastotavoitteisiin vastaamiseksi: jos huomioidaan koko tuotantoketjun ympäristöongelmat, ydinvoima on ihmiskunnalle liian kallista ja vaarallista. Fennovoiman hankkeen toteuttaminen on vastuutonta, sillä epävarmuudet ja riskit jatkuvat pitkälle tulevaisuuteen. Säilytetään Hanhikiven luonto ja pidetään alue puhtaana säteilystä tuleville sukupolville! Yhteisvoimin Fennovoima kaatuu ja uutta, parempaa luodaan tilalle!