Parempaa virtaa -leirin periaatteet

Miksi vastustamme ydinvoimaa?

Satojen tuhansien vuosien säteilevän perinnön jättävä ydinvoima on lähtökohtaisesti kestämätön energiantuotantoratkaisu. Voimaloiden tuottama ydinjäte tulee koskettamaan ihmistä ja muuta luontoa lukemattomien sukupolvien ajan, eikä missään säilytysratkaisuissa voida ottaa huomioon tänä aikana todennäköisesti hyvin radikaalisti muuttuvia tilanteita ja olosuhteita. Emme katso kenelläkään olevan oikeutta sälyttää näin laaja-alaisia kauaskantoisia riskejä niille, joiden ääntä ei asiassa kuulla tai voida kuulla.

Yhtään sen merkityksettömämpiä eivät ole ydinpolttoaineen hankkimisen aiheuttamat sosiaaliset ja ekologiset vaikutukset. Uraanikaivokset pilaavat kokonaisia elinympäristöjä erityisesti globaalissa etelässä. Ydinvoiman tunnetuista ongelmista huolimatta sitä kannatetaan ”välttämättömänä siirtymävaiheen ratkaisuna” ja ”päästöttömänä vaihtoehtona” ilmastonmuutoksen uhkaamassa maailmassa, mutta maailman uraanivarantojen huvetessa ja malmien köyhtyessä hankinta tulee vaatimaan yhä enemmän toimenpiteitä ja energiaa.

Edelleen Fukushiman ydinvoimalaonnettomuus vuonna 2011 osoitti, että edes kaikkein teollisesti kehittyneimmätkään parlamentaariset demokratiat eivät ole suojassa pahimmalta mahdolliselta skenaariolta. Kukaan ei voi taata voimalan turvallisuutta, mitä tulee inhimillisiin erehdyksiin, terrorismiin ja konflikteihin.

*

Ruohonjuuritason energiakäänne alkaa Hanhikivenniemeltä

Emme hyväksy uraanin kaltaisiin uusiutumattomiin energianlähteisiin nojaavaa energiapolitiikkaa emmekä myöskään Suomen eduskunnan päätöstä myöntää Fennovoimalle periaatelupa ydinvoimalan rakentamiseksi Pyhäjoen Hanhikivenniemelle. Emme odota mitään päättäjiltä, jotka puhuvat ”kansallisesta hankkeesta” salliessaan rakentaa ydinvoimalan tuottamaan energiaa teollisuuden tarpeisiin välittämättä hankkeen mittavista ja epätasaisesti jakautuvista ekologisista, taloudellisista ja poliittisista ongelmista. Solidaarisuutemme on näitä ongelmia esiin tuoneiden pyhäjokisten ja muiden ihmisten puolella, joiden ääni jäi päätöksentekoprosessissa kuulematta.

Tämän kaiken pohjalta katsomme osuvaksi protestoida Fennovoiman hanketta vastaan järjestämällä Hanhikivenniemelle voimalatyömaan kupeeseen leirin, jossa ruohonjuuritason liikkeen voimin jätämme ydinvoiman taakse ja siirrymme uusiutuviin energiamuotoihin. Teemme energiakäänteemme tietoisina siitä, että uusiutuviin perustuvat vaihtoehdot eivät nekään ole ongelmattomia ratkaisuja mitä tulee niiden valmistuksen ja käytön vaikutuksiin. Varsinkin väärin sijoitetut tuulivoimalat aiheuttavat linnustolle huomattavia häirintävaikutuksia ja törmäyskuolemia. Niin tuuli- kuin aurinkovoimakin edellyttää kestämätöntä kaivostoimintaa niihin vaadittavien metallien hankkimiseksi.

Uusiutuvien energialähteiden ongelmista huolimatta katsomme niiden silti olevan tarpeellisia kestävämmän maailman rakentamisessa. Tavoitteenamme ei ole sähkönkulutusjuhlan jatkaminen uusiutuvilla tuotettuna, vaan jo ympäristön kestävyyden asettamat rajat vaativat niin energian- kuin muun kulutuksen pienentämistä merkittävästi nykyisestä. Parempaa virtaa -leiri tavoittelee loppua nykymuotoiselle, ympäristön ja ihmisten hyvinvoinnin hinnalla taloudellisia etuja harvoille kasaavalle elämänmuodollemme.

*

Energiantuotannon haltuunotto on askel kohti omavaraisuutta

Ottamalla energiantuotannon kuten muunkin elämän välttämättömyyksien tuotannon omiin käsiimme otamme askeleita kohti maailmaa, jossa emme ole yhtiöistä riippuvaisia ja markkinoiden armoilla. Energian kohdalla tämä voi tarkoittaa esimerkiksi projekteja, joissa yhteisöt tuottavat omat sähkönsä yhdessä hankittujen aurinkopaneelien avulla.

Parempaa virtaa -leirillä omavaraisuuskysymyksiä niin energian kuin muun elämän edellytysten osalta käsitellään lukuisissa keskustelutapahtumissa ja työpajoissa. Tavoitteenamme on, että leirillä käydyt keskustelut muokkaavat maaperää myös jatkuvalle toiminnalle ja uusille aloitteille.

 

Teksti ja lisää tietoa leiristä löytyy myös nettisivujemme välilehdestä Parempaa virtaa -leiri.

Tule mukaan järjestämään leiriä Pyhäjoelle!

Parempaa virtaa! – kohti hajautettua energiantuotantoa – leiri Pyhäjoella 8.-21.6.2015

Joulukuussa 2014 kansanedustajamme toimivat vastuuttomasti antaessaan myönteisen periaatepäätöksen Fennovoiman ydinvoimalalle. Tätä emme hyväksy!

Pyhäjoella 8.-21.6. järjestettävällä leirillä jätetään ydinvoima taakse ja siirrytään uusiutuviin energiamuotoihin. Ydinvoimateollisuus on riskialtista, kallista ja likaista. Pyhäjoen Hanhikivenniemen luonto on säilytettävä. On aika näyttää, mikä voima uusiutuvissa energiamuodoissa ja kansalaisten aktiivisuudessa on! Kahden viikon aikana järjestetään yhteistyönä ydinvoimakriittisiä ja puhtaampia energiamuotoja käsitteleviä luentoja, työpajoja ja tempauksia. Leiri muotoutuu osallistujiensa näköiseksi. Mukaan ovat lähteneet Maan ystävät ry., ja Naiset Rauhan Puolesta -liike. Hyökyaalto-verkosto järjestää rinnakkaisen leirin, josta löytyy lisätietoa osoitteesta hyokyaalto.net/joukkovoima-vastaan-ydinvoima/ tai yhteystiedolla hyokyaalto(at)riseup.net.

Kutsumme Teidät järjestämään kanssamme leiriä Pyhäjoelle! Lisätietoja osoitteesta parempaavirtaa.com tai ottamalla yhteyttä osoitteeseen parempaavirtaa(at)maanystavat.fi.

*
Miksi Fennovoiman ydinvoimalaa ei voi hyväksyä?

Fennovoiman ydinvoimala sai eduskunnalta ehdollisen periaateluvan joulukuussa 2014. Reaktorilla ei ole kuitenkaan vielä rakennuslupaa ja nk. suomalais-eurooppalainen omistuspohja, joka oli luvan saamisen tae, horjuu ja voi kaatua. Vaatikaamme Fennovoiman osakkaita luopumaan hankkeesta! Fortumista, Fennovoimalle luvatusta pelastajasta, yli puolet omistaa Suomen valtio. Esimerkiksi Talouselämän Taloustutkimuksella teettämä kysely vuodelta 2014 kertoo, että ydinvoimaa vastustaa 64 prosenttia suomalaisista. Fortumin riskisijoituksesta joutuvat vastaamaan tällä menolla siis myös veronmaksajat, jotka eivät eduskunnan päätöstä allekirjoita!

Fennovoiman rakennuttajaksi valittiin Venäjän valtion yhtiö Rosatom, jolta kauppasopimuksen mukaan myös ydinpolttoaine tullaan hankkimaan ainakin ensimmäiset kymmenen vuotta. Rosatomin toinen päätoimiala on ydinaseiden valmistus, mikä tarkoittaa, että Suomi tukisi reaktori- ja ydinpolttoainekaupoilla suoraan Venäjän ydinasetuotantoa. Rosatomin uraanin louhinta, rikastus ja väkevöinti ovat luonnolle ja ihmiselle vaarallista toimintaa, eivätkä Rosatomin ydinreaktorit ole toimineet maailmalla ongelmattomasti. Rosatomin valinta laitetoimittajaksi on myös geopoliittisesti arveluttava siirto. Venäjän valtion johto voi halutessaan käyttää valtaa Suomessa ydinvoimalahankkeen kautta, sillä Rosatomin johdossa on Putinin nimittämiä Venäjän hallinnon jäseniä ja voimala on riippuvainen venäläisestä osaamisesta ja polttoaineesta.

Fennovoima käytti pakkolunastusta uhkana saadakseen maat ydinvoimalalle ja on häätämässä vastoin lupauksiaan ihmisiä omilta asuinpaikoiltaan ja kesäasumuksiltaan. Hanhikiven niemellä, jonne ydinvoimalaa suunnitellaan, on rikas ja ainutlaatuinen luonto, jolla on muun muassa luontoarvoltaan merkittäviä maankohoamisrannikon luontotyypin alueita. On mahdollista, että reaktorin lisäksi myös uusi ydinjätteen loppusijoituspaikka tulee lopulta Hanhikivenniemelle, sillä Posiva on selkeästi ilmaissut, että Onkaloon ei voi säilöä Fennovoiman ydinjätteitä. On vastuutonta toteuttaa energialaitos, jonka jäte jää paikallisille perinnöksi ja kansalliseksi ongelmaksi pitkälle tulevaisuuteen!

Uusikaan ydinteknologia ei ole vaaratonta ja esimerkiksi ilmastonmuutos voi aiheuttaa yllättäviä ongelmia, joihin ei osata reaktorien suunnittelussa varautua. Ydinvoima ei ole vaihtoehto ilmastotavoitteisiin vastaamiseksi: jos huomioidaan koko tuotantoketjun ympäristöongelmat, ydinvoima on ihmiskunnalle liian kallista ja vaarallista. Fennovoiman hankkeen toteuttaminen on vastuutonta, sillä epävarmuudet ja riskit jatkuvat pitkälle tulevaisuuteen. Säilytetään Hanhikiven luonto ja pidetään alue puhtaana säteilystä tuleville sukupolville! Yhteisvoimin Fennovoima kaatuu ja uutta, parempaa luodaan tilalle!