Tunnelmia Parempaa virtaa -leiriltä Maan ystävien blogissa

Tunnelmia Parempaa virtaa -leiriltä Maan ystävien blogissa:

”Toissa yönä matkasin takaisin kotiin Hanhikivenniemeltä Pyhäjoelta. Olin viisi päivää leirillä, jossa monet ovat olleet useita viikkoja, kuukausiakin. Bussin ikkunasta auringonlaskua katsellessani mietin sekä Fennovoiman hankkeen että aktivistien motiiveja ja julkisuuskuvaa. Mediassa monet julkaisevat uutisiaan sävyllä, jotka saattavat vahvistaa erittäin kriittisiä mielikuvia aktivistien toiminnasta…”

Lue lisää: Pirjo Apell: Fennovoiman pysäyttämiseksi tarvitaan kaikkia vaikutuskanavia. Maan ystävien blogi 19.6.2015

 

Parempaa virtaa -leirin periaatteet

Miksi vastustamme ydinvoimaa?

Satojen tuhansien vuosien säteilevän perinnön jättävä ydinvoima on lähtökohtaisesti kestämätön energiantuotantoratkaisu. Voimaloiden tuottama ydinjäte tulee koskettamaan ihmistä ja muuta luontoa lukemattomien sukupolvien ajan, eikä missään säilytysratkaisuissa voida ottaa huomioon tänä aikana todennäköisesti hyvin radikaalisti muuttuvia tilanteita ja olosuhteita. Emme katso kenelläkään olevan oikeutta sälyttää näin laaja-alaisia kauaskantoisia riskejä niille, joiden ääntä ei asiassa kuulla tai voida kuulla.

Yhtään sen merkityksettömämpiä eivät ole ydinpolttoaineen hankkimisen aiheuttamat sosiaaliset ja ekologiset vaikutukset. Uraanikaivokset pilaavat kokonaisia elinympäristöjä erityisesti globaalissa etelässä. Ydinvoiman tunnetuista ongelmista huolimatta sitä kannatetaan ”välttämättömänä siirtymävaiheen ratkaisuna” ja ”päästöttömänä vaihtoehtona” ilmastonmuutoksen uhkaamassa maailmassa, mutta maailman uraanivarantojen huvetessa ja malmien köyhtyessä hankinta tulee vaatimaan yhä enemmän toimenpiteitä ja energiaa.

Edelleen Fukushiman ydinvoimalaonnettomuus vuonna 2011 osoitti, että edes kaikkein teollisesti kehittyneimmätkään parlamentaariset demokratiat eivät ole suojassa pahimmalta mahdolliselta skenaariolta. Kukaan ei voi taata voimalan turvallisuutta, mitä tulee inhimillisiin erehdyksiin, terrorismiin ja konflikteihin.

*

Ruohonjuuritason energiakäänne alkaa Hanhikivenniemeltä

Emme hyväksy uraanin kaltaisiin uusiutumattomiin energianlähteisiin nojaavaa energiapolitiikkaa emmekä myöskään Suomen eduskunnan päätöstä myöntää Fennovoimalle periaatelupa ydinvoimalan rakentamiseksi Pyhäjoen Hanhikivenniemelle. Emme odota mitään päättäjiltä, jotka puhuvat ”kansallisesta hankkeesta” salliessaan rakentaa ydinvoimalan tuottamaan energiaa teollisuuden tarpeisiin välittämättä hankkeen mittavista ja epätasaisesti jakautuvista ekologisista, taloudellisista ja poliittisista ongelmista. Solidaarisuutemme on näitä ongelmia esiin tuoneiden pyhäjokisten ja muiden ihmisten puolella, joiden ääni jäi päätöksentekoprosessissa kuulematta.

Tämän kaiken pohjalta katsomme osuvaksi protestoida Fennovoiman hanketta vastaan järjestämällä Hanhikivenniemelle voimalatyömaan kupeeseen leirin, jossa ruohonjuuritason liikkeen voimin jätämme ydinvoiman taakse ja siirrymme uusiutuviin energiamuotoihin. Teemme energiakäänteemme tietoisina siitä, että uusiutuviin perustuvat vaihtoehdot eivät nekään ole ongelmattomia ratkaisuja mitä tulee niiden valmistuksen ja käytön vaikutuksiin. Varsinkin väärin sijoitetut tuulivoimalat aiheuttavat linnustolle huomattavia häirintävaikutuksia ja törmäyskuolemia. Niin tuuli- kuin aurinkovoimakin edellyttää kestämätöntä kaivostoimintaa niihin vaadittavien metallien hankkimiseksi.

Uusiutuvien energialähteiden ongelmista huolimatta katsomme niiden silti olevan tarpeellisia kestävämmän maailman rakentamisessa. Tavoitteenamme ei ole sähkönkulutusjuhlan jatkaminen uusiutuvilla tuotettuna, vaan jo ympäristön kestävyyden asettamat rajat vaativat niin energian- kuin muun kulutuksen pienentämistä merkittävästi nykyisestä. Parempaa virtaa -leiri tavoittelee loppua nykymuotoiselle, ympäristön ja ihmisten hyvinvoinnin hinnalla taloudellisia etuja harvoille kasaavalle elämänmuodollemme.

*

Energiantuotannon haltuunotto on askel kohti omavaraisuutta

Ottamalla energiantuotannon kuten muunkin elämän välttämättömyyksien tuotannon omiin käsiimme otamme askeleita kohti maailmaa, jossa emme ole yhtiöistä riippuvaisia ja markkinoiden armoilla. Energian kohdalla tämä voi tarkoittaa esimerkiksi projekteja, joissa yhteisöt tuottavat omat sähkönsä yhdessä hankittujen aurinkopaneelien avulla.

Parempaa virtaa -leirillä omavaraisuuskysymyksiä niin energian kuin muun elämän edellytysten osalta käsitellään lukuisissa keskustelutapahtumissa ja työpajoissa. Tavoitteenamme on, että leirillä käydyt keskustelut muokkaavat maaperää myös jatkuvalle toiminnalle ja uusille aloitteille.

 

Teksti ja lisää tietoa leiristä löytyy myös nettisivujemme välilehdestä Parempaa virtaa -leiri.